Την BlackRock FMA όρισε –έπειτα από διαγωνισμό- το Υπερταμείο για σύμβουλο στρατηγικού σχεδιασμού

Αναλαμβάνει ρόλο στον μετασχηματισμό του Υπερταμείου σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο της Ελλάδας στα πρότυπα των Διεθνών Επενδυτικών Ταμείων.
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

Είχε προαναγγελθεί ο μετασχηματισμός του Υπερταμείου σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο και σύμφωνα με τον προγραμματισμό προχωρά στην υλοποίηση του σχεδίου.

Μάλιστα, επιδιώκοντας μέσα από αυτόν τον μετασχηματισμό να ενισχύσει την επενδυτική του ικανότητα και τον αντίκτυπό του στην ελληνική οικονομία, αναπτύσσει ένα στρατηγικό σχεδιασμό, υπογράφοντας συνεργασία με την BlackRock FMA, που θα αναλάβει σύμβουλος του σχεδιασμού αυτού.

Ετσι, το Υπερταμείο πρόκειται να επενδύει τα έσοδά του όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, αλλά και να επανεπενδύει μέρος των εσόδων που προκύπτουν από την αύξηση της αξίας της δημόσιας περιουσίας, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.

Το Υπερταμείου συνεργαζόμενο με τη BlackRock Financial Markets Advisory (“BlackRock FMA”), πρόκειται να λάβει υποστήριξη κατά την ανάπτυξη του μελλοντικού επιχειρηματικού του μοντέλου, και τον οδικό χάρτη υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου.

ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

Η BlackRock FMA επιλέχθηκε κατόπιν διαγωνισμού (RfP), λόγω της εξέχουσας εμπειρίας της σε παρόμοια έργα σε όλο τον κόσμο και της υπεροχής των τεχνικών πτυχών της πρότασής της στο RfP.

Η BlackRock FMA παρέχει κορυφαία τεχνογνωσία στον κλάδο σε θέματα επενδύσεων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, διαχείρισης κινδύνων, και τεχνολογίας και διαθέτει ευρεία γνώση παροχής συμβουλών σε πελάτες του δημόσιου τομέα σε θέματα κεφαλαιαγορών. Το Υπερταμείο πρόκειται να επωφεληθεί σε θέματα διακυβέρνησης και δυναμικής, καθώς η Blackrock FMA έχει εκτεταμένο ιστορικό επιτυχούς υποστήριξης Δημόσιων Αναπτυξιακών και Επενδυτικών ταμείων σε όλο τον κόσμο.

«Η έναρξη της συνεργασίας μας με την BlackRock σηματοδοτεί την αφετηρία για την υλοποίηση ενός από τα σημαντικότερα ορόσημα του στρατηγικού σχεδίου του Υπερταμείου, που θα βασίζεται σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Ο συμβουλευτικός ρόλος της διεθνούς εταιρείας θα μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε και τη σημαντικότερη επιδίωξή μας: τη μετατροπή του Υπερταμείου σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο της Ελλάδας με ολοένα και μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας».

«Ανυπομονούμε να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία και την ευρεία εμπειρία της BlackRock που ήδη κατέχει από άλλα εθνικά αναπτυξιακά και επενδυτικά ταμεία σε όλο τον κόσμο. Στόχος μας είναι, όχι μόνο να μεγιστοποιήσουμε τον επενδυτικό μας ρόλο στην ελληνική οικονομία, αλλά και να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμη αξία προς όφελος του κράτους και της ελληνικής κοινωνίας», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιλεγήκαμε ως σύμβουλοι του Υπερταμείου σε αυτό το ταξίδι μετασχηματισμού, και να βοηθήσουμε την ομάδα αφενός να αναπτύξει το επιχειρηματικό του σχέδιο, αφετέρου να σχεδιάσει τον οδικό χάρτη προς τον μετασχηματισμό του σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο», τόνισε ο Ματίας Γουάιργουολ, επικεφαλής της BlackRock FMA.

Δημοφιλή