Θεσπίζεται «Σήμα Glamping» και καθιερώνονται «πρεσβευτές» ελληνικού τουρισμού

Οι διατάξεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής.
Brent Durand via Getty Images

Η πιστοποίηση είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας αξιολόγησης αλλά και αναγνώρισης μιας υπηρεσίας.

Κι είναι αλήθεια, ότι στην Ελλάδα αργήσαμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη μέθοδο, την οποία στο εξωτερικό χρησιμοποιούν εδώ και δεκαετίες. Μάλιστα, οι πιστοποιημένες υπηρεσίες, είναι αυτές που προτιμώνται από τους ξένους, όταν έρχονται στη χώρα μας, ή ακόμα και όταν αγοράζουν προϊόντα.

Κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Τουρισμού, για τις «Ειδικές μορφές τουρισμού – Διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη», το οποίο υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, δόθηκε έμφαση σε ορισμένες εκφάνσεις του εναλλακτικού τουρισμού, όπως στον καταδυτικό, ο οποίος μπορεί να διευρύνει την τουριστική δυναμική της χώρας μας, ασφαλώς την τουριστική περίοδο και βέβαια να ενδυναμώσει την αξία ορισμένων περιοχών, που δεν είναι και τόσο προβεβλημένες, τουριστικά.

Στο νομοσχέδιο, περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, όπως του καταδυτικού τουρισμού, ενώ θεσπίζεται «Σήμα Glamping» με στόχο τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος.

Παράλληλα, κι ενώ πολλές ιδιωτικές εταιρείες χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια «πρεσβευτές» για την προβολή τους, το Υπουργείο Τουρισμού αποφάσισε κι αυτό να επιλέξει τώρα αυτό το θεσμό, για την προβολή του ελληνικού τουρισμού με προβεβλημένες και διεθνώς αναγνωρίσιμες προσωπικότητες. Πάντως, δεν διευκρινίστηκε αν οι «πρεσβευτές» θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους επ’ αμοιβή ή όχι.

Γενικά, με τον νέο νόμο, πλέον, εκσυγχρονίζεται το υπάρχων θεσμικό πλαίσιο για τη μέγιστη δυνατή ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς. Σκοπός του, είναι η ανάπτυξη, οργάνωση και καλύτερη εποπτεία δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών ενεργειών που αφορούν στον θεματικό τουρισμό.
Με τις σχετικές ρυθμίσεις, επιδιώκεται η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη για τη στήριξη των περιφερειακών και τοπικών οικονομιών και κοινωνιών, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την τόνωση της οικονομίας, στο πλαίσιο ανάδειξης του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά του και να τονωθεί η απόδοση του.

Δημοφιλή