Τι προβλέπει το πρόγραμμα «αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία»

Τι προβλέπει το πρόγραμμα «αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία»
Eurokinissi/File

Την οργάνωση και λειτουργία δομών, δράσεων και προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης ατόμων με αναπηρία που φιλοξενούνται στο παράρτημα ΑμεΑ Λεχαινών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας και στα παραρτήματα ΑμεΑ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής και ειδικότερα, τη μεταστέγαση όλων των φιλοξενουμένων και τη διαβίωσή τους σε ασφαλή και υποστηρικτική δομή ή σε δομή οικογενειακού τύπου ή η επιστροφή στην οικογένεια με ταυτόχρονη υποστήριξή τους από το πρόγραμμα «αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία», προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, της αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θ. Φωτίου και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η αποϊδρυματοποίηση και η πρόληψή της περιλαμβάνει την ανάπτυξη δομών φιλοξενίας των ατόμων με αναπηρία, την ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος επαγγελματικής αναδοχής, την ανάπτυξη μονάδας βραχείας υποδομής ατόμων με αναπηρία, τη δημιουργία κινητής μονάδας παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε οικογένειες με άτομα με αναπηρία είτε βιολογικές είτε θετές είτε ανάδοχες, την ανάπτυξη κέντρων δημιουργικής απασχόλησης και τη δημιουργία κέντρων ημέρας για άτομα με αναπηρία.

Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΚΚΠΠΔΕ) και στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (ΚΚΠΠΑ) ανατίθεται η υλοποίηση των ως άνω δομών, δράσεων και προγραμμάτων. Οι φορείς δύνανται να αναθέτουν με διαδικασίες διαγωνισμού σε άλλους φορείς την εκτέλεση συγκεκριμένων υποέργων ή δράσεων του προγράμματος και να καλύπτουν τις ανάγκες σε προσωπικό με σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ακολουθώντας τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης του Ν. 4412/16 ή με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, δυνάμει ειδικών διατάξεων.

Η γενική εποπτεία ως προς την ποιότητα και και την επιστημονική επάρκεια του προγράμματος ανατίθεται σε πενταμελή Επιτροπή Εποπτείας, αποτελούμενη από το Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Γενικό Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον πρόεδρο του ΚΚΠΠΔΕ, τον πρόεδρο του ΚΚΠΠΑ και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικών ΑμεΑ της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η Επιτροπή Εποπτείας δύναται να συνεπικουρείται στο έργο της από ειδικούς επιστήμονες, εμπειρογνώμονες, ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Για την υλοποίηση του προγράμματος, χρηματοδοτούνται οι φορείς υλοποίησης με το αντίστοιχα ποσά: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας-8.400.000, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής-6.600.000. Σύνολο: 15 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση καλύπτει το κόστος υλοποίησης του προγράμματος, για την περίοδο 2018-2020, για τις δράσεις που αναλαμβάνει ο κάθε φορέας.

(Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Πήγαινε στην αρχική σελίδα