ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02/01/2018 15:15 EET

Τι σεισμούς έχουν δώσει τα ρήγματα της ευρύτερης περιοχής του Κιλκίς

Cylonphoto via Getty Images

Οι σημερινοί σεισμοί του Κιλκίς σημειώθηκαν σε ένα μικρότερου μήκους ρήγμα, το οποίο ωστόσο βρίσκεται κοντά σε δύο μεγαλύτερα ρήγματα του Βαλάντοβο (ΠΓΔΜ), το οποίο έχει ”δώσει” στο παρελθόν μεγάλους σεισμούς, και του Μπέλες, στο οποίο αν και δεν έχουν παρατηρηθεί μεγάλα μεγέθη, ωστόσο χαρακτηρίζεται γεωλογικά ενεργό, άρα σημαντικό, όπως άλλωστε και πολλά ακόμη στον ελλαδικό χώρο.

«Πρόκειται για ένα ρήγμα που είναι μικρότερο και βρίσκεται νοτιότερα ενός μεγαλύτερου ρήγματος. Τα ρήγματα της ευρύτερης περιοχής είναι σημαντικά, όπως και πολλά ακόμη στον ελλαδικό χώρο, και χρήζουν περαιτέρω μελέτης», δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο κ. Παυλίδης, καθηγητής και διευθυντής του τομέα Γεωλογίας του ΑΠΘ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ερευνητική ομάδα Γεωλογίας των Σεισμών του ΑΠΘ, στην ευρύτερη περιοχή σημειώθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν (20ος αιώνας) ισχυροί σεισμοί, όπως στο ρήγμα Γουμένισσας, το 1990, μεγέθους 6 R, και στο γνωστό ενεργό ρήγμα του Βαλάντοβο (ΠΓΔΜ, βόρεια της Δοϊράνης) το 1931, μεγέθους 6,7 R.

Οι πιο πρόσφατοι σεισμοί, ανάλογων μεγεθών και εντάσεων, σημειώθηκαν στις 16 Νοεμβρίου 2016, σε μικρότερα ρήγματα νοτιότερα του Κιλκίς, με ασθενή γεωλογικά χαρακτηριστικά.

Για το ρήγμα Μπέλες, αναφέρεται ότι στο σύνολό του και στα επιμέρους τμήματα του, συμπεριλαμβανομένου και της σχετικά μικρότερης δομής του σημερινού σεισμού, παρουσιάζει σαφή και έντονα γεωλογικά χαρακτηριστικά, στο τμήμα του Σιδηροκάστρου - Πετριτσίου - Ποροϊων και λιγότερο στη ζώνη Δοϊράνης.

Σύμφωνα με τον κ. Σπύρο Παυλίδη, από αυτή την άποψη υπάρχει η ανάγκη να ”γρηγορούμε” ώστε να μελετηθούν αυτά τα ρήγματα και από πρακτική άποψη, όχι μόνο ακαδημαϊκά. Να δούμε δηλαδή το μήκος τους, το βάθος, σε πόσο χαλαρά εδάφη βρίσκονται κλπ.