Τι τροφοδοτεί την παγκόσμια δυσαρέσκεια για την δημοκρατία

Το 84% των Ελλήνων δηλώνουν δυσαρεστημένοι με τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας στη χώρα.
tzahiV via Getty Images

Ολο και πιο πολλοί άνθρωποι εμφανίζονται περισσότερο δυσαρεστημένοι παρά ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα τους, σύμφωνα με νέα έκθεση του Pew Research Center που βασίζεται σε έρευνα 27 χωρών, η οποία πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2018.

Οι άνθρωποι που είναι δυσαρεστημένοι με τη δημοκρατία στη χώρα τους είναι λιγότερο πιθανό να αισθάνονται ότι οι οικονομικές συνθήκες στον τόπο τους είναι καλές, ότι η οικονομική κατάσταση των μέσων ανθρώπων έχει βελτιωθεί τα τελευταία 20 χρόνια και ότι τα βασικά δημοκρατικά πρότυπα γίνονται σεβαστά.

Ωστόσο, η δυσαρέσκεια με τη δημοκρατία έχει ελάχιστη σχέση με τις εξωτερικές εκτιμήσεις για το πόσο πλούσια ή δημοκρατική είναι μια συγκεκριμένη χώρα, με βάση τις μετρήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και των λοιπών οργανισμών

Στα 4 γραφήματα που ακολουθούν, περιγράφονται λεπτομερώς οι λόγοι για την δυσαρέσκεια με τη δημοκρατία παγκοσμίως:

1. Η δυσαρέσκεια με τη δημοκρατία δεν συνδέεται με τον συνολικό πλούτο μιας χώρας αλλά σχετίζεται στενά με τις απαισιόδοξες απόψεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Αυτή είναι η περίπτωση κατά την οποία ο πλούτος μετράται ως ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ή ως κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Για παράδειγμα, το 9% των Βραζιλιανών πιστεύει ότι η οικονομική τους κατάσταση είναι καλή και το 83% δεν είναι ικανοποιημένο από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα τους. Οι Σουηδοί, από την άλλη πλευρά, έχουν πολύ πιο ρομαντικές απόψεις τόσο για την οικονομία όσο και για τη δημοκρατία: το 81% πιστεύει ότι η οικονομική τους κατάσταση είναι καλή και μόνο το ένα τρίτο (30%) λένε ότι είναι δυσαρεστημένοι με τη δημοκρατία.

Η απαισιοδοξία για την οικονομία συνδέεται με τη δυσαρέσκεια για τη δημοκρατία.
Η απαισιοδοξία για την οικονομία συνδέεται με τη δυσαρέσκεια για τη δημοκρατία.

2. Οι εκτιμήσεις των ερωηθέντων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο άλλαξε η οικονομική κατάσταση του μέσου ανθρώπου τα τελευταία 20 χρόνια σχετίζονται με τη δυσαρέσκεια με τη δημοκρατία. Στις περισσότερες από τις χώρες που ερωτήθηκαν, η μεινότητα πιστεύει ότι η οικονομική κατάσταση του μέσου ατόμου βελτιώθηκε σε σύγκριση με 20 χρόνια πριν. Αυτή η απαισιοδοξία συνδέεται στενά με τον τρόπο που οι άνθρωποι αισθάνονται τη δημοκρατική λειτουργία. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, όπου μόλις το 7% δηλώνει ότι η οικονομική κατάσταση των μέσων ανθρώπων έχει βελτιωθεί, το 84% λέει ότι είναι δυσαρεστημένοι με τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας στη χώρα τους. Αντίθετα, στην Ινδία, το 65% πιστεύει ότι η οικονομική κατάσταση έχει βελτιωθεί και μόνο το ένα τρίτο είναι δυσαρεστημένο από τη δημοκρατία.

Οι χώρες, των οποίων οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι με τη δημοκρατία, είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίζουν οικονομική βελτίωση στο μέσο «πορτοφόλι».
Οι χώρες, των οποίων οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι με τη δημοκρατία, είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίζουν οικονομική βελτίωση στο μέσο «πορτοφόλι».

3. Η άποψη ότι μια χώρα προστατεύει την ελευθερία του λόγου καθορίζει και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αισθάνονται ότι η δημοκρατία λειτουργεί στη χώρα τους. Οι αντιλήψεις για το αν μια χώρα προστατεύει την ελευθερία του λόγου είναι καθοριστικής σημασίας για την εξήγηση της δυσαρέσκειας με τη δημοκρατία: Οι άνθρωποι που λένε ότι η ελευθερία έκφρασης προστατεύεται στη χώρα τους είναι λιγότερο δυσαρεστημένοι με τη δημοκρατία. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στη δυσαρέσκεια με τη δημοκρατία ή στην αντίληψη ότι η ελευθερία του λόγου προστατεύεται με τις μετρήσεις για το αν μια χώρα προστατεύει τις πολιτικές ελευθερίες. Πάρτε για παράδειγμα την Ισπανία: Η χώρα λαμβάνει κορυφαία βαθμολογία για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων, αλλά μόνο περίπου οι μισοί Ισπανικοί ενήλικες (48%) πιστεύουν ότι η χώρα τους προστατεύει τα δικαιώματά τους στην ελευθερία του λόγου.

Οσο πιο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες μιας χώρας με την προστασία της ελευθερίας του λόγου, τόσο περισσότερο εκτιμούν ότι η δημοκρατία λειτουργεί σωστά.
Οσο πιο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες μιας χώρας με την προστασία της ελευθερίας του λόγου, τόσο περισσότερο εκτιμούν ότι η δημοκρατία λειτουργεί σωστά.

4. Η αίσθηση ότι τα δικαστήρια είναι δίκαια - ακόμα και αν οι εμπειρογνώμονες λένε ότι δεν είναι - διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αισθάνονται για τη δημοκρατία στη χώρα τους. Το αν οι πολίτες πιστεύουν ότι το δικαστικό σύστημα της χώρας τους αντιμετωπίζει όλους με δίκαιο τρόπο επηρεάζει το πως πιστεύουν ότι η δημοκρατία λειτουργεί στη χώρα τους. Στην Ιταλία περίπου το ένα τέταρτο των ενηλίκων (23%) λένε ότι τα δικαστήρια αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους δίκαια και επτά στους δέκα είναι δυσαρεστημένοι με τη δημοκρατία. Αντιστρόφως, περίπου τα τρία τέταρτα των Ινδονήσιων (74%) λένε ότι τα δικαστήρια τους αντιμετωπίζουν όλους δίκαια και μόνο το ένα τρίτο είναι δυσαρεστημένοι με τη δημοκρατία.

Οσο λιγότερο πιστεύουν οι πολίτες μιας χώρας πως αποδίδεται δικαιοσύνη, τόσο μεγαλύτερη είναι η οργή τους για τη λειτουργία της δημοκρατίας.
Οσο λιγότερο πιστεύουν οι πολίτες μιας χώρας πως αποδίδεται δικαιοσύνη, τόσο μεγαλύτερη είναι η οργή τους για τη λειτουργία της δημοκρατίας.

Oπως συμβαίνει με τις απόψεις για την ελευθερία του λόγου, υπάρχει μικρή σχέση μεταξύ της δυσαρέσκειας με τη δημοκρατία ή της αντίληψης ότι τα δικαστήρια μιας χώρας τους αντιμετωπίζουν όλους δίκαια με τους εξωγενείς προσδιορισμούς σχετικά με το εάν η χώρα διαθέτει ένα δίκαιο σύστημα δικαιοσύνης. Πάρτε και πάλι για παράδειγμα την Ισπανία: το 22% των Ισπανών λέει ότι το δικαστικό σύστημα του έθνους αντιμετωπίζει όλους δίκαια, παρά το γεγονός ότι η χώρα χαρακτηρίζεται από την V-Dem ότι έχει ισότητα ενώπιον του νόμου.

Πηγή: Weforum

Πήγαινε στην αρχική σελίδα