Το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ επέβαλε στην Πολωνία ημερήσιο πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ

Εως ότου το εν λόγω κράτος μέλος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διάταξη της 14ης Ιουλίου 2021.
13 June 2021, Luxembourg, Luxemburg: The European Court of Justice , ECJ, CVRIA, the Court of Justice of the European Community, Cour de justice de l Union européenne, administrative building in Luxembourg. Photo: Horst Galuschka/dpa (Photo by Horst Galuschka/picture alliance via Getty Images)
13 June 2021, Luxembourg, Luxemburg: The European Court of Justice , ECJ, CVRIA, the Court of Justice of the European Community, Cour de justice de l Union européenne, administrative building in Luxembourg. Photo: Horst Galuschka/dpa (Photo by Horst Galuschka/picture alliance via Getty Images)
picture alliance via Getty Images

Το ανώτατο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέταξε την Τετάρτη (27 Οκτωβρίου) την Πολωνία να καταβάλει ποινή 1 εκατομμυρίου ευρώ ημερησίως για τη μη αναστολή του πειθαρχικού τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η Πολωνία έχει εμπλακεί σε μια μακροχρόνια διαμάχη με τις Βρυξέλλες σχετικά με τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις που η ΕΕ και οι επικριτές της κυβέρνησης λένε ότι υπονομεύουν την ανεξαρτησία των δικαστηρίων.

Η διαμάχη πυροδοτήθηκε τον Ιούλιο όταν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέταξε τη χώρα να αναστείλει το πειθαρχικό τμήμα.

Το πειθαρχικό τμήμα, το οποίο οι επικριτές λένε ότι είναι πολιτικοποιημένο, έχει ήδη αναστείλει τη δίωξη ορισμένων δικαστών που επικρίνουν τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση της Πολωνίας έχει δηλώσει ότι θα καταργήσει το τμήμα ως μέρος ευρύτερων μεταρρυθμίσεων, αλλά ακόμα δεν έχει παρουσιάσει λεπτομερή σχέδια.

«Η συμμόρφωση με τα προσωρινά μέτρα που διατάχθηκαν στις 14 Ιουλίου 2021 είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί σοβαρή και ανεπανόρθωτη βλάβη στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ένωση, ιδίως σε αυτήν του κράτους δικαίου», τονίζει στην ανακοίνωσή του το Δικαστήριο της ΕΕ.

Υπό το πρίσμα των συνθηκών της υπόθεσης και της ικανότητας πληρωμής της Πολωνίας, ο Αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου της ΕΕ, διέταξε την Πολωνία να καταβάλει στην Επιτροπή περιοδική χρηματική ποινή ύψους 1.000.000 ευρώ την ημέρα, από την ημερομηνία κατά την οποία η σημερινή διαταγή κοινοποιήθηκε σε αυτήν και έως ότου το εν λόγω κράτος μέλος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διάταξη της 14ης Ιουλίου 2021 ή, εάν δεν το πράξει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της τελεσίδικης απόφασης.

Πηγή: Reuters

Δημοφιλή