Το λιοντάρι, το μυρμήγκι και τα μαθήματα διοίκησης στο Άγιο Όρος

Το λιοντάρι, το μυρμήγκι και τα μαθήματα διοίκησης στο Άγιο Όρος

Σ’ αυτό το άρθρο χρησιμοποιείται μα ιστορία που κυκλοφορεί ευρέως στο internet, για να γίνει καλύτερα σαφές αυτό που ονομάζεται “Flat Management - επίπεδη οργάνωση” και να αναδειχθούν τα οφέλη της εφαρμογής του σε μία επιχείρηση.

Κάθε μέρα, λοιπόν, ένα μικρό μυρμήγκι πήγαινε στη δουλειά του πολύ νωρίς και ξεκινούσε αμέσως να δουλεύει. Ήταν μόνο του στο γραφείο του και διεκπεραίωνε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τα καθήκοντά του χωρίς έλεγχο και υποδείξεις από άλλα στελέχη. Ήταν πολύ παραγωγικό και χαρούμενο με τη δουλειά του.

Το αφεντικό του, το λιοντάρι, απορημένο με το μυρμήγκι που εργαζόταν με ζήλο και αποδοτικότητα χωρίς την εποπτεία κάποιου ανώτερου στελέχους, θέλησε να δοκιμάσει τις παραγωγικές του αντοχές σε περίπτωση που υπήρχε κάποιος επιβλέπων. Το λιοντάρι ήταν βέβαιο ότι η παραγωγικότητα του μυρμηγκιού θα αυξανόταν ακόμη περισσότερο σε αυτή την περίπτωση.

Έτσι προσέλαβε μια ακρίδα, που είχε μεγάλη εμπειρία σ′ αυτήν τη θέση και ήταν πολύ καλή στη σύνταξη αναφορών.

Η πρώτη απόφαση που πήρε η ακρίδα ήταν η δημιουργία ενός συστήματος ελέγχου της προσέλευσης των εργαζομένων.

Επειδή χρειαζόταν έναν υπάλληλο να τη βοηθάει στη συγγραφή και δακτυλογράφηση των αναφορών της, προσέλαβε μια αράχνη η οποία θα αναλάμβανε και χρέη γραμματειακής υποστήριξης.

Το λιοντάρι ήταν πολύ ικανοποιημένο με τις αναφορές της ακρίδας και της ζήτησε να δημιουργήσει γραφήματα που να δείχνουν τον ρυθμό και τις τάσεις παραγωγής των εργαζομένων, ώστε να τα χρησιμοποιήσει στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

H ακρίδα, προκειμένου να ετοιμάσει όσο γινόταν καλύτερα αυτό που της ανέθεσε το λιοντάρι, χρειαζόταν έναν καινούριο ηλεκτρονικό υπολογιστή, έναν laser εκτυπωτή κι έτσι ζήτησε να προσλάβει κι ένα κουνούπι για να διευθύνει το τμήμα της τεχνολογίας.

Το μυρμήγκι που ήταν τόσο παραγωγικό και ήρεμο, άρχισε να δυσφορεί με την πληθώρα της γραφειοκρατίας και των συναντήσεων που κατανάλωναν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του, και διαμαρτυρήθηκε. Το λιοντάρι, όταν ενημερώθηκε για τα παράπονα του μυρμηγκιού, αποφάσισε να ορίσει διευθυντή στο τμήμα που εργαζόταν το μυρμήγκι για να επιβλέπει και την ακρίδα.

Διευθυντής ορίστηκε ο τζίτζικας, ο οποίος με την ανάληψη των καθηκόντων του αποφάσισε την αντικατάσταση του τάπητα και την αγορά καινούριας εργονομικής πολυθρόνας για το γραφείο του.

Ως νέος υπεύθυνος του τμήματος χρειαζόταν επίσης έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή κι έναν βοηθό, τον οποίο έφερε από την προηγούμενη θέση του, για να τον βοηθήσει να δημιουργήσει ένα πλάνο εργασίας στρατηγικού σχεδιασμού και μεγαλύτερης αποδοτικότητας του τμήματος.

Το τμήμα στο οποίο δούλευε το μυρμήγκι μετατράπηκε πλέον σ’ έναν χώρο όπου κανένας δε χαμογελούσε και δεν υπήρχε συνεργασία.

Τότε ο τζίτζικας έπεισε το αφεντικό (λιοντάρι) ότι ήταν απαραίτητο να γίνει μια έρευνα για την αποδοτικότητα του τμήματος.

Κάνοντας μια επισκόπηση των αναφορών του τμήματος στο οποίο δούλευε το μυρμήγκι, το λιοντάρι παρατήρησε ότι η παραγωγικότητα είχε μειωθεί σε σχέση με άλλοτε.

Έτσι προσέλαβε την κουκουβάγια, μια επιφανή και πεφωτισμένη σύμβουλο, για να κάνει έρευνα και να προτείνει λύσεις.

Η κουκουβάγια έμεινε τρεις μήνες στο συγκεκριμένο τμήμα και κατέθεσε μια αναφορά πολλών τόμων που κατέληγε στο εξής “Το τμήμα έχει υπερβολικό αριθμό προσωπικού!”

Μαντέψτε ποιον απέλυσε πρώτο το λιοντάρι!

Το μυρμήγκι, γιατί παρουσίαζε έλλειψη κινήτρων και αρνητική συμπεριφορά.

Η ιστορία αποτυπώνει πώς μια απλή δομή αλλά λειτουργική και αποδοτική, μπορεί να μετατραπεί σε σύνθετη και αντιπαραγωγική.

Παρακάτω βλέπουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επίπεδης δομής οργάνωσης και διοίκησης.

Πλεονεκτήματα:

- Μείωση του κόστους – Απουσία πολλών επιπέδων Management

- Ευκολότερη ανάλυση δεδομένων και κατ΄ επέκταση ευκολότερη λήψη αποφάσεων

- Αυξημένη υπευθυνότητα - ανάληψη ευθύνης από τους εργαζομένους

ü Αυξημένη επικοινωνία και συντονισμός εντός της επιχείρησης

Μειονεκτήματα:

- Δεν μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα σε μεγάλους οργανισμούς

- Οι εργαζόμενοι δεν αποκτούν εύκολα εξειδίκευση

- Μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη ενός οργανισμού, προκειμένου να διατηρηθεί η υπάρχουσα δομή