Το Μοναδικό Καλλιτεχνικό Σχολείο στη Β. Ελλάδα Ζητεί Στέγη

Το Μοναδικό Καλλιτεχνικό Σχολείο στη Β. Ελλάδα Ζητεί Στέγη

Μαθητές του καλλιτεχνικού σχολείου Θεσσαλονίκης δημιούργησαν ένα βίντεο-σποτ με μοναδικό στόχο την ανάδειξη του βασικού προβλήματος που ακολουθεί το σχολείο από την ίδρυσή του – την έλλειψη ενιαίας στέγασης του γυμνασίου και του λυκείου του σχολείου.

Φέτος, έχω την τιμή να διδάσκω κινηματογράφο στο καλλιτεχνικό σχολείο, οπότε μπόρεσα και διαπίστωσα το πρόβλημα ιδίοις όμμασι. Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Θεσσαλονίκης είναι το μοναδικό σχολείο στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα πέντε πανελλαδικά. Λειτουργεί εδώ και έντεκα χρόνια φιλοξενούμενο και διασπασμένο σε δύο διαφορετικά κτίρια σε απόσταση 3 χιλιομέτρων μεταξύ τους (γυμνάσιο στους Αμπελόκηπους και λύκειο στη Μενεμένη), ενώ δομικά αποτελεί ένα ενιαίο σχολείο! Κάτι τέτοιο δημιουργεί ζητήματα ασφάλειας των μαθητών και καθιστά δύσκολη τη λειτουργία του σχολείου, καθώς οι καθηγητές και πολύ συχνά και οι ίδιοι οι μαθητές πηγαινοέρχονται από κτίριο σε κτίριο.

Η διεύθυνση του σχολείου καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπίσει ανυπέρβλητα διοικητικά και οργανωτικά προβλήματα, που δημιουργούνται. Οι αίθουσες χορού, θεάτρου και εικαστικών παρουσιάζουν αρκετά λειτουργικά προβλήματα (μικρή χωρητικότητα, ελλιπής υποδομή, ελλιπής αερισμός, λειτουργία σε υπόγειους χώρους), ενώ το μαθητικό δυναμικό είναι συρρικνωμένο, γιατί εισάγονται λιγότεροι μαθητές λόγω έλλειψης χώρου.

Έτσι, οι μαθητές προσπάθησαν να γνωστοποιήσουν το πρόβλημα μέσα από αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα – την καλλιτεχνική τους έκφραση.

Δημοφιλή