Το νομοσχέδιο για την κατάργηση της σαρίας στην Ελλάδα

Κατατέθηκε στη Βουλή

Ενενήντα επτά χρόνια μετά την καθιέρωσή της η σαρία (ο ιερός μουσουλμανικός νόμος που εφαρμόζεται από τον μουφτή) καταργείται στην Ελλάδα. Λίγες ημέρες μετά την δέσμευση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο αναπτυξιακό συνέδριο για την Θράκη το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας καθιστά μη υποχρεωτική την σαρία.

Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή ξεκαθαρίζεται ότι για τις οικογενειακές και κληρονομικές διαφορές ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Πλέον μόνο κατ’ εξαίρεση αυτές οι υποθέσεις υπάγονται στη δικαιοδοσία του Μουφτήκαι θα χρειάζεται να υπάρχει συναίνεση από όλα τα διάδικα μέρη για να παρέμβει.

Υπογραμμίζεται ότι ο ρόλος του μουφτή ως θρησκευτικού λειτουργού και ιεροδίκη διατηρείται και ότι η Μουφτεία παραμένει δημόσια υπηρεσία (είναι αποκεντρωμένη υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας).

Δημοφιλή