Το Πανεπιστήμιο Πειραιά επιστημονικός εταίρος του Ξ.Ε.Ε.

Η εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου αναδεικνύει και την πλούσια δράση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
|
ΞΕΕ

Ενα κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας μας, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το οποίο διαθέτει εξαιρετικό τμήμα στο Τουρισμό, προχώρησε σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.).

Τόσο ο οξυδερκής πρύτανης, καθηγητής Αγγελος Κότιος, όσο και ο πρόεδρος του Ξ.Ε.Ε., Αλέξανδρος Βασιλικός, που φημίζεται για τις καινοτόμες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει, προχωρούν στην από κοινού αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.

Ειδικότερα, το Ξ.Ε.Ε.:

 • θα παρέχει στοιχεία και πληροφορίες που έχει στη διάθεση του με σκοπό την υποστήριξη του δυναμικού (μέλη ΔΕΠ, ερευνητές και φοιτητές) του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο ακαδημαϊκό του έργο

 • θα παρέχει στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς υποδομές και υπηρεσίες στα πεδία της προβολής και επικοινωνίας για την κάλυψη αναγκών που άπτονται του αντικειμένου δραστηριότητας του

 • θα υποστηρίζει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του τις εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς

 • θα αξιοποιήσει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ως επιστημονικό εταίρο σε ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου δραστηριότητας του

 • θα αξιοποιήσει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε δράσεις εκπαίδευσης των ξενοδόχων και μελών του Επιμελητηρίου και σε γνωστικά αντικείμενα που άπτονται της δραστηριότητας του

  θα συνδράμει στη δικτύωση στελεχών και επιστημονικών ομάδων του Πανεπιστήμιου Πειραιά με συνεργαζόμενα μέρη (φορείς, προγράμματα, υπηρεσίες, επιμελητήρια, επιχειρήσεις, κοκ) του Ξ.Ε.Ε., με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και οργάνωση νέων συνεργασιών και δράσεων σχετικών με την υποβολή ευρωπαϊκών και ερευνητικών προγραμμάτων σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος.

Από την πλευρά του, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς :

 • θα αποτελέσει επιστημονικό εταίρο του Ξ.Ε.Ε. σε ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου δραστηριότητας του

 • θα παρέχει υποδομές εκπαίδευσης και θα συμβάλλει στην ενημέρωση των ξενοδόχων μελών του Ξ.Ε.Ε. σε αντικείμενα που άπτονται της δραστηριότητας του Ξ.Ε.Ε.

 • θα παρέχει στοιχεία και πληροφορίες (μελέτες, έρευνες) που θα συνδράμουν το έργο του Ξ.Ε.Ε και του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), που είναι ο ερευνητικός φορέας του ξενοδοχειακού κλάδου και κύριος συνεργάτης του Ξ.Ε.Ε

 • θα παρέχει τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη σε ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου δραστηριότητας του, για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Ξ.Ε.Ε., του CapsuleT Travel&Hospitality Accelerator του Ξ.Ε.Ε., καθώς και των προϊόντων-σημάτων του Ξ.Ε.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ» και «Boutique hotel”

 • θα κατευθύνει μέρος της ακαδημαϊκής έρευνας (διπλωματικές εργασίες, κα) σε ανάγκες και ερευνητικά ζητήματα που άπτονται της δραστηριότητας του Ξ.Ε.Ε. και του ΙΤΕΠ

  θα αναλάβει την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και οργάνωση δράσεων σχετικών με την κοινή υποβολή ευρωπαϊκών και ερευνητικών προγραμμάτων σε επιστημονικά πεδία κοινού επιστημονικού ενδιαφέροντος

 • θα εξασφαλίσει χώρο προβολής ή προβολή σε χρόνο χορηγών του Ξ.Ε.Ε. σε εκδηλώσεις του ΠΑ.ΠΕΙ.

«Για να απαντήσουμε από κοινού σε ανάγκες του σήμερα αλλά σε ανάγκες που βλέπουμε για το αύριο, στο ΞΕΕ, τονίζουμε διαχρονικά την ανάγκη για μια εθνική στρατηγική τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έτσι ώστε οι προσπάθειες όλων μας να συγχρονιστούν και να αποδώσουν το μέγιστο δυνατό όφελος για όλους και κυρίως για τους νέους και τις νέες μας που αναζητούν λύσεις ζωής και ευκαιρίες σταδιοδρομίας», ανέφερε ο Αλέξανδρος Βασιλικός.

Πήγαινε στην αρχική σελίδα