ΑΕΠ: Πάνω από 25,7% η άμεση και έμμεση συμβολή του τουρισμού

Ο τουρισμός συνεισέφερε τα μέγιστα στη μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα νέων και γυναικών.
LOUISA GOULIAMAKI via Getty Images

Δεν χωρά αμφιβολία και επιβεβαιώνεται από τις έρευνες και τα στοιχεία που υπάρχουν, ότι η συμβολή του ελληνικού τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας, είναι τεράστια, τόσο σε έσοδα όσο και σε θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, του Ινστιτούτου μελετών και ερευνών του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το 2018 ο τουρισμός συνέβαλε άμεσα στη δημιουργία του 11,7% του ΑΕΠ της χώρας, με 21,6 δισ. ευρώ. Μάλιστα, σε σχέση με το 2017, η άμεση συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 13,3% ή κατά 2,5 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά, άμεσα και έμμεσα, το 2018 ο τουρισμός συνέβαλε από 25,7% (47,4 δισ. ευρώ) έως 30,9% (57,1 δισ. ευρώ) στη δημιουργία του ΑΕΠ.

Οσον αφορά στην απασχόληση, ο τουρισμός συνεισέφερε τα μέγιστα στη μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα νέων και γυναικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αιχμή της τουριστικής περιόδου, μόνο μέσω της εργασίας στα καταλύματα και στην εστίαση (411.000 εργαζόμενοι), συνέβαλλε στο 16,7% της απασχόλησης και συνολικά (άμεσα και έμμεσα) μεταξύ 36,7% και 44,2%.

Επίσης, το 2018 ο τομέας του τουρισμού είχε σημαντική επενδυτική δραστηριότητα, ύψους 5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,9 δισ. ευρώ σε εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Ο τουρισμός, ως κατ’ εξοχήν εξωστρεφής δραστηριότητα, καθώς πάνω από το 90% των τουριστικών εσόδων προέρχεται από το εξωτερικό, αποτελεί κορωνίδα της ελληνικής οικονομίας. Τα έσοδα αυτά, περιλαμβανομένων των εισπράξεων από κρουαζιέρα, αερομεταφορές και θαλάσσιες μεταφορές, ανήλθαν σε 18,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 11,3% ή κατά 1,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2017.

Βελτίωση σε όλους τους δείκτες

Επιπροσθέτως, ο τουρισμός περιλαμβανομένης της κρουαζιέρας, κάλυψε με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις και τις εισπράξεις από τις αερομεταφορές και τις θαλάσσιες μεταφορές, το 81% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών. Οι εισπράξεις αυτές, ισούνται με το 73% των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων που εξάγει η χώρα, εξαιρουμένων των εισπράξεων από εξαγωγή πλοίων και καυσίμων.

O εισερχόμενος τουρισμός το 2018 είχε βελτίωση σε όλους τους δείκτες, εκτός από τη Μέση Διάρκεια Παραμονής (-2,3%) που ακολουθεί την παγκόσμια τάση μείωσης. Η εποχικότητα του εισερχόμενου τουρισμού παρέμεινε υψηλή, με το 68,4% των αφίξεων και το 72,5% των εσόδων να καταγράφεται την περίοδο αιχμής μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.

Με βάση τις εκτιμήσεις της μελέτης, από κάθε 1 ευρώ τουριστικής δραστηριότητας, δημιουργείται επιπλέον 1,2 έως 1,65 ευρώ πρόσθετης οικονομικής δραστηριότητας.

Ουσιαστικά, για κάθε 1 ευρώ τουριστικού εσόδου, το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά 2,2 έως 2,65 ευρώ, εξέλιξη που αποδεικνύει ότι ο τουρισμός είναι ένας τομέας με μεγάλη διάχυση ωφελειών στην οικονομία. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, η οικονομία 3 νησιωτικών Περιφερειών, εξαρτάται σε εξαιρετικά σημαντικό βαθμό από τον τουρισμό, αφού η συνεισφορά του τομέα στο Περιφερειακό ΑΕΠ ανέρχεται σε 47,2% στην Κρήτη, σε 71,2% στα Ιόνια Νησιά και σε 97,1% στο Νότιο Αιγαίο. Οι εν λόγω Περιφέρειες έχουν από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα, τεκμηριώνοντας την άποψη ότι ο τουρισμός οδηγεί σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των προορισμών.

Στη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, η άμεση συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ για το 2017, έφθασε σε 19,04 δισ. ευρώ, έναντι 17,69 δισ. ευρώ το 2016. Ο τουρισμός το 2017 συνέβαλε άμεσα στη δημιουργία του 10,6% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ η άμεση και έμμεση συμβολή του εκτιμάται από 23,2% έως 28%.

Δημοφιλή