Βαθαίνει το αίνιγμα των μυστηριωδών διαστημικών ραδιοσημάτων: Από πού φαίνονται να προέρχονται

Τι έδειξε νέα έρευνα
Ραδιοτηλεσκόπιο (φωτογραφία αρχείου)
Ραδιοτηλεσκόπιο (φωτογραφία αρχείου)
Haitong Yu via Getty Images

Βαθαίνει ακόμα περισσότερο το αίνιγμα των μυστηριωδών ραδιοσημάτων που είναι γνωστά ως FRB (Fast Radio Bursts- Γρήγορες Εκλάμψεις Ραδιοσημάτων), καθώς νέα έρευνα δείχνει πως πιθανώς προέρχονται από γαλαξίες σαν τον δικό μας.

Στη σχετική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από αστρονόμους του University of Toronto, αναλύθηκαν δεδομένα από το Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME). Στο πλαίσιό της περιγράφονται ιδιότητες πολωμένου φωτός από 128 με επαναλαμβανόμενα FRB – αυτό από πηγές που έχουν δώσει μόνο μια έκλαμψη ως τώρα. Όπως διαπιστώνεται, φαίνονται να προέρχονται από γαλαξίες σαν τον δικό μας, με μέτριες πυκνότητες και μαγνητικά πεδία.

Προηγούμενες μελέτες πάνω στα FRB εστίαζαν σε πολύ μικρότερα δείγματα υπερδραστήριων, επαναλαμβανόμενων πηγών, που, αντιθέτως, φαίνονταν να προέρχονται από πυκνά, εξαιρετικά μαγνητικά περιβάλλοντα. Μόνο το 3% των γνωστών FRB είναι επαναλαμβανόμενα και προέρχονται από μια πηγή που έχει δώσει πολλές εκλάμψεις από τότε που ανακαλύφθηκε.

Τα περισσότερα ραδιοτηλεσκόπια μπορούν να δουν μόνο μικρά σημεία στον ουρανό, κάνοντας ευκολότερη την εστίαση σε επαναλαμβανόμενα FRB με γνωστές θέσεις. Το CHIME μπορεί να εξετάσει μια πολύ μεγάλη περιοχή του ουρανού για τον εντοπισμό τόσο επαναλαμβανόμενων όσο και μη επαναλαμβανόμενων FRB.

«Αυτή ήταν η πρώτη ματιά στο άλλο 97%» λέει ο Αγιούς Παντί, lead author της έρευνας και διδακτορικός στο Dunlap Institute for Astronomy and Astrophysics και το David A. Dunlap Department of Astronomy and Astrophysics στο University of Toronto. «Μας επιτρέπει να επανεξετάσουμε τι νομίζουμε ότι είναι τα FRB και να δούμε πώς μπορεί να διαφέρουν τα επαναλαμβανόμενα από τα μη επαναλαμβανόμενα».

Τα FRB είχαν πρωτοεντοπιστεί το 2007. Είναι εξαιρετικά έντονες εκλάμψεις από μακρινές πηγές ανά το σύμπαν και, αν και έχουν καταγραφεί πάνω από 1.000, είναι άγνωστο το πώς προκύπτουν. Επίσης, υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το κατά πόσον τα επαναλαμβανόμενα και τα μη επαναλαμβανόμενα FRB προέρχονται από παρόμοια περιβάλλοντα.

«Αυτός είναι ένας νέος τρόπος ανάλυσης των δεδομένων που έχουμε για τα FRB. Αντί να κοιτάμε απλά πόσο φωτεινό είναι κάτι, κοιτάμε επίσης και τη γωνία των παλλόμενων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων του φωτός» λέει ο Παντί. «Δίνει επιπλέον πληροφορίες για το πού και πώς παράγεται αυτό το φως, και μέσα από τι πέρασε κατά το ταξίδι του προς εμάς σε διάστημα πολλών εκατομμυρίων ετών».

Για να διαπιστώσουν τι ακριβώς είναι τα FRΒ και από τι παράγονται, οι επιστήμονες πρέπει να κατανοήσουν τα τοπικά τους περιβάλλοντα. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα πως τα περισσότερα FRB, αυτά που δεν επαναλαμβάνονται, δεν είναι σαν τις λίγες επαναλαμβανόμενες πηγές που έχουν μελετηθεί στο παρελθόν- και εκτιμάται πως αυτό το δείγμα είναι είτε ένας ξεχωριστός πληθυσμός ή πιο εξελιγμένες εκδοχές του ίδιου πληθυσμού που προέρχονται από ένα λιγότερο ακραίο περιβάλλον με χαμηλότερους ρυθμούς εκλάμψεων.

Δημοφιλή