Γ. Καρούντζου: Επιτακτική η συνδρομή των Ελλήνων που διαπρέπουν επιχειρηματικά στο εξωτερικό

Στις 23 Νοεμβρίου 2022 η 2η Διάσκεψη «The Greeks Are Back» με τη χορηγία της HuffPost Greece.
gremlin via Getty Images

Η συμβολή των Ελλήνων ανώτερων στελεχών που εργάζονται στο εξωτερικό όσον αφορά στην ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικό προορισμό, είναι όχι μόνο ευπρόσδεκτη αλλά και επιτακτική ανάγκη, υποστηρίζει η κα. Γεωργία Καρούντζου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας στην JTI, σε συνέντευξή της στη HuffPost Greece.

Η κα Καρούντζου μιλά για τις δυνατότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας και κατ΄επέκταση της ελληνικής οικονομίας με αφορμή τη συμμετοχή της στη 2η Διάσκεψη «THE GREEKS ARE BACK» , χορηγός της οποίας είναι η HuffPost Greece και θα πραγματοποιηθεί, στις 23 Νοεμβρίου 2022, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens με τη συμμετοχή 50 Ελλήνων – ανώτερων στελεχών σε μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού.

Στη διάσκεψη θα κατατεθούν προτάσεις εφαρμοσμένης πολιτικής για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και πώς, ειδικότερα, θα μπορούσαν τα έμπειρα αυτά στελέχη να συνεισφέρουν στη βελτίωση της εικόνας της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού στα κεντρικά γραφεία των εταιρειών τους.

H κα. Γεωργία Καρούντζου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας στην JTI
H κα. Γεωργία Καρούντζου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας στην JTI
.

- Κυρία Καρούντζου προφανώς για να δραστηριοποιείστε στην Ελλάδα σε επενδυτικό, παραγωγικό, εξαγωγικό και εμπορικό επίπεδο, η μητρική εταιρεία έχει εντοπίσει ορισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα στην Οικονομία και τη χώρα. Ποιοι είναι όμως για εσάς οι πρωταρχικοί και κρίσιμοι εκείνοι παράγοντες που καθιστούν την Ελλάδα έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό;

Γεωργία Καρούντζου (Γ.Κ.): Πράγματι στην Ελλάδα η JTI έχει εμπορική και εισαγωγική παρουσία από τη δεκαετία του ’80. Από το 2018, ο όμιλος JT επέλεξε την Ελλάδα ως ένα συμβατό με τη φιλοσοφία και τους στόχους της επενδυτικό προορισμό, εξ ου και αποφάσισε να επενδύσει στην πλήρη αναμόρφωση του εργοστασίου της ΣΕΚΑΠ στην Ξάνθη, εντάσσοντάς το στο portfolio των εργοστασίων της εταιρείας διεθνώς. Έκτοτε έχουν δρομολογηθεί σημαντικές δράσεις εκσυγχρονισμού της παραγωγικής μονάδας και αισθανόμαστε δικαιωμένοι με την επιλογή της αναγνωρίζοντας ως ισχυρά «χαρτιά» της χώρας τη γεωγραφική της θέση, τις υποδομές logistics και τις ψηφιακές που διαρκώς αναβαθμίζονται καθώς και τις σημαντικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει σήμερα.

Γ.Κ.: Για τη JTI, βασικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση ενός περαιτέρω θετικού επενδυτικού κλίματος στην Ελλάδα που θα ενδυναμώσει τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας συνιστούν η πολιτική σταθερότητα, το σταθερό και προβλέψιμο φορολογικό περιβάλλον, η αξιοπιστία των υποδομών μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, η ρευστότητα και η διαθεσιμότητα κεφαλαίων, καθώς και οι πολιτικές για τη βιωσιμότητα.

Η JTI είναι συνεπής και σταθερός επενδυτής στην Ελλάδα και βλέπουμε την επένδυσή μας στην αγορά και στο εργοστάσιο συνολικά ως τη δική μας συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε στρατηγικά, προκειμένου να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες που θα εγγυηθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και για την ελληνική Οικονομία αλλά και την τοπική Κοινωνία στην οποία επιχειρούμε.

- Πιστεύετε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να υιοθετήσει τις βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, μέσα από τη γνώση και την εμπειρία των Ελλήνων ανώτερων στελεχών που εργάζονται στο εξωτερικό; Δηλαδή πώς βλέπετε την πρωτοβουλία ενεργοποίησης τους για την υποβολή προτάσεων πολιτικών στο ελληνικό κράτος, με στόχο να βελτιωθεί η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού;

Γ.Κ.: Είναι προφανές ότι οι Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό και διαπρέπουν σε υψηλόβαθμες θέσεις διαθέτουν, αναφορικά με αυτό που ρωτάτε, ένα εύλογο συγκριτικό πλεονέκτημα: Γνωρίζουν την Οικονομία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής Βιομηχανίας και Αγοράς ενώ παράλληλα έχουν αποκτήσει εμπειρία, τεχνογνωσία και δεξιότητες από ωριμότερες αγορές. Η συμβολή τους όχι μόνο πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη αλλά και επιτακτική ανάγκη. Θεωρώ ότι μπορούν να επιστρατευθούν για την επικέντρωση σε στοχευμένους τομείς, όπως η αειφόρος και πράσινη ενέργεια, η καινοτομία και η υψηλή τεχνολογία.

Παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση του οικοσυστήματος των νεοφυών εταιρειών (startups). Είναι επίσης σημαντικό να αφηγηθούν και να μοιραστούν την εμπειρία τους σε σχέση με τις θετικές συνέπειες ενός σταθερού φορολογικού, ασφαλιστικού και επενδυτικού περιβάλλοντος που υποστηρίζεται από αντίστοιχες υποδομές, νομοθεσία και ευνοϊκούς όρους επένδυσης ή συν-επένδυσης όπως γίνεται στο εξωτερικό.

Μια άλλη σημαντική παράμετρος της συνολικής τους προσφοράς θα ήταν να συμβάλλουν στη χαρτογράφηση των αδύνατων σημείων της χώρας και στον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων με σκοπό τη συνολική βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στους διεθνείς δείκτες (Δείκτης Διευκόλυνσης και Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας, Δείκτης Ευελιξίας Απασχόλησης, Δείκτης Διαφθοράς).

Η προώθηση των δυνατών σημείων της Ελλάδας με σκοπό την ουσιαστική βελτίωση της αναγνωρισιμότητάς της διεθνώς και η συμβολή τους στη δημιουργία υπηρεσίας/φορέα “One-Stop” για τους Έλληνες και ξένους expats, και National Employer Brand και πλατφόρμας REBRAIN είναι πεδία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν.

Πολύ σημαντική θα ήταν η άντληση πολύτιμης γνώσης από Έλληνες ακαδημαϊκούς που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό για τη σύνδεση των ελληνικών Πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις και την Αγορά και τη δημιουργία incubators καινοτομίας, Innovation & Technology Transfer office κ.α.

- Ποιες προκλήσεις έχετε να αντιμετωπίσετε στην JTI το 2023 προκειμένου να βελτιστοποιήσετε την επιχειρηματική σας παρουσία στην Ελλάδα; Ποια είναι τα αιτήματά σας στις σχέσεις σας με το Δημόσιο και την κυβέρνηση; Που χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσεις και σε ποιο βαθμό κρίνετε ότι το σταθερό φορολογικό περιβάλλον και η φορολογική προβλεψιμότητα αποτελούν #1 προτεραιότητα;

Γ.Κ.: Οι προκλήσεις είναι σήμερα πιο ορατές από ποτέ. Ιδιωτικός και δημόσιος τομέας πρέπει να συγκλίνουν διαρκώς. Χρειάζεται και ήδη έχουν δρομολογηθεί μια σειρά από εθνικές δράσεις για τη δημιουργία πιο ανταγωνιστικής Οικονομίας. Είναι αναγκαία η προώθηση αποτελεσματικών τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, η βελτίωση των Υποδομών, η επικοινωνία των φορολογικών κινήτρων για προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, η απλοποίηση και ψηφιοποίηση της Φορολογίας, οι Ψηφιακοί Φορολογικοί Έλεγχοι και, όπως προανέφερα, η σταθερή και προβλέψιμη Φορολογία που συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς.

- Με δεδομένη τη στροφή των επενδύσεων προς την ψηφιακή και την πράσινη οικονομία, είναι προφανές ότι η Ελλάδα θα πρέπει να διαχειριστεί με προσοχή τους φόρους που συνδέονται με τις δραστηριότητες αυτές, ώστε να λειτουργήσουν ως κίνητρα για την προσέλκυση σχετικών επενδύσεων. Ποια είναι η δράση που αναπτύσσει η JTI σε θέματα του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας και του εργοστασίου και ποια η θέση της σε επίπεδο φορολόγησής τους;

Γ.Κ.: Το μοντέλο 4S της JTI, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των καταναλωτών, των μετόχων, των εργαζομένων και της κοινωνίας, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ESG προσέγγισή μας. H JTI εφαρμόζει και στην Ελλάδα το E (environment), το S (social) και το G (governance) του προγράμματος ESG και της στρατηγικής της Βιωσιμότητας. Ειδικά στο εργοστάσιο της Ξάνθης, η JTI εφαρμόζει την Παγκόσμια Στρατηγική EHS για την Υγιεινή και την Ασφάλεια και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, δίνοντας έμφαση στους τομείς της Ενέργειας, της διαχείρισης αποβλήτων και της μείωσης της χρήσης νερού. Η αξιοπιστία και η συνέπεια της JTI στις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της αποτυπώνονται στα θετικά αποτελέσματα των πρακτικών της στην παραγωγική μονάδα της Ξάνθης. Από το 2018 μέχρι σήμερα οι στοχευμένες κινήσεις οδήγησαν σε:

  • 100% χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
  • 100% διαχείριση των αποβλήτων, από τα οποία 70% ανακυκλώνεται και το υπόλοιπο μετατρέπεται σε ενέργεια
  • 60% μείωση της χρήσης νερού
  • 52% λιγότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου
  • 15% μείωση της χρήσης ενέργειας στις εγκαταστάσεις

Η ισχυρή δέσμευση της εταιρείας αποτυπώνεται και στους μελλοντικούς της στόχους:

Η JTI έχει δεσμευτεί για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες έως το 2030 και καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως το 2050. Παράλληλα, μετατρέπεται σταδιακά όλος ο εταιρικός στόλος αυτοκινήτων στην Ελλάδα σε υβριδικά/ηλεκτρικά οχήματα ενώ καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια μείωσης της χρήσης ενέργειας, νερού, χαρτιού αλλά και των αποβλήτων στα ανακαινισμένα της γραφεία.

Στόχος της JTI είναι να συνεχίσει την ανάπτυξη του εργοστασίου, την παραγωγική του δύναμη και τις εξαγωγές, βασισμένη στα πρότυπα και τις επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές της JTI, παρέχοντας θέσεις εργασίας και βελτιώνοντας την παραγωγική μονάδα, με οδηγό την ποιότητα και τις ανάγκες του καταναλωτή.

Για να συνεχιστούν όλα αυτά, σε μια κρίσιμη περίοδο με δεδομένη την ενεργειακή κρίση, χρειάζονται δυναμική στήριξη από την πλευρά της Πολιτείας και φορολογικά κίνητρα. Σαφέστατα η πράσινη οικονομία και οι περιβαλλοντικές δράσεις κοστίζουν. Αλλά δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ως κόστος, αλλά ως προστιθέμενη αξία, για ένα βιώσιμο μέλλον που δανειστήκαμε από τις επόμενες γενιές. Και που οφείλουμε να τους το παραδώσουμε.

Δημοφιλή