Γιώργος Σαρρής: Καμία ηλικία δεν είναι άτρωτη

Μήνυμα από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Παιδoκαρδιοχειρουργικής Εταιρείας (European Congenital Heart Surgeons Association – ECHSA) κ. Γ. Σαρρή για τους γονείς παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες.
.
.

«Καμία ηλικία δεν είναι άτρωτη. Και τα παιδιά γενικά προσβάλλονται και νοσούν» δηλώνει ο κ. Γιώργος Σαρρής, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Παιδoκαρδιοχειρουργικής Εταιρείας (European Congenital Heart Surgeons Association – ECHSA) , ανταποκρινόμενος στην αγωνία γονέων παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες.

Όπως υπογραμμίζει δεδομένου ότι δεν υπάρχει ακόμα ούτε εμβόλιο για την πρόληψη ούτε και αποτελεσματικό φάρμακο για την ασθένεια που προκαλεί ο ιός COVID-19, το μοναδικό μέσο που διαθέτουμε, προς το παρόν, για την καταπολέμηση της εξαιρετικά σοβαρής αυτής επιδημίας είναι η πρόληψη της μετάδοσης του ιού μέσω της κοινωνικής απομόνωσης.

Σημειώνει δε πως και τα παιδιά γενικά προσβάλλονται και νοσούν, ευτυχώς με χαμηλή θνητότητα.

Ενώ στο συχνό και εύλογο ερώτημά αν τα παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες, διορθωμένες ή μη, συμπεριλαμβάνονται στις ευπαθείς ομάδες, αναφέρει πως δεν έχουμε ακόμα αρκετά δεδομένα ώστε το ερώτημα να μπορεί να απαντηθεί με τεκμηριωνένη επιστημονική εγκυρότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο η ECHSA, σε συνεργασία με άλλες διεθνείς επιστημονικές Εταιρείες, έχει ήδη ξεκινήσει παγκόσμια μελέτη για τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από παιδοκαρδιοχειρουργικά κέντρα σε όλες τις ηπείρους, σχετικά με τις επιπτώσεις του COVID-19 στους ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες, ώστε να δοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις στα σχετικά ερωτήματα.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζει, είμαστε υποχρεωμένοι, για λόγους ασφαλείας, να θεωρήσουμε ότι όλα τα παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των ατόμων υψηλού κινδύνου.

Κατά συνέπεια:

  1. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει όλοι να τηρούμε κατά γράμμα τις επίσημες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, και με ιδιαίτερη προσοχή και αυστηρότητα για τα παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες.

  2. Σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις της ECHSA, που έχουν πλέον υιοθετηθεί και σαν επίσημη εντολή των υπηρεσιών υγείας στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η διενέργεια καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων , καρδιακών καθετηριασμών και επισκέψεων ρουτίνας σε κλινικές και ιατρεία, παρά μόνον για εξυπηρέτηση πραγματικά επειγόντων προβλημάτων. Ευτυχώς, στις συγγενείς καρδιοπάθειες τα αληθώς επείγοντα είναι ελάχιστα και αφορούν κυρίως κάποιες σοβαρές παθήσεις σε νεογνά. Τονίζεται ότι είναι σπάνια τα πραγματικά επείγοντα περιστατικά σε ασθενείς πέραν της νεογνικής ηλικίας.

  3. Η όποια καταστρατήγηση της αυστηρής αυτής οδηγίας με επίκληση δήθεν επείγοντος συνιστά ανεύθυνη και ανεπίτρεπτη έκθεση σε κίνδυνο των ίδιων των παιδιών και των οικογενειών τους, αλλά και του εμπλεκομένου ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και γενικότερα της κοινωνίας.

  4. Τα εύλογα ερωτήματα των γονέων σχετικά με την υγεία των παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να απαντηθούν με ηλεκτρονικά μέσα από τους θεράποντες ιατρούς τους, ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η προσέλευση στα νοσοκομεία.

Λίγα λόγια για την ECHSA:

Σκοπός της Ευρωπαϊκής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Εταιρείας (European Congenital Heart Surgeons Association – ECHSA) είναι να προάγει τη χειρουργική για συγγενείς καρδιοπάθειες, να βελτιώσει τη θεραπεία ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες στην Ευρώπη και να προωθήσει με κάθε τρόπο την έρευνα και τις θεραπείες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις συγγενείς καρδιοπάθειες, ανεξάρτητα από τη φυλή, το θρήσκευμα, την καταγωγή, την οικονομική ευμάρεια ή όποιον άλλο παράγοντα μπορεί να ξεχωρίζει τους ασθενείς. Για την υλοποίηση του στόχου της η Εταιρεία πραγματοποιεί έρευνα πάνω στη χειρουργική για συγγενείς καρδιοπάθειες και οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και συνέδρια με αντικείμενο τις συγγενείς καρδιοπάθειες.

Για περισσότερες πληροφορίες: tg@perception.com.gr

Δημοφιλή