ΤΟ BLOG
05/10/2016 12:18 EEST | Updated 06/10/2017 08:12 EEST

Λιγότεροι φόροι για περισσότερους

Ο Σεπτέμβριος είναι ο πρώτος μήνας όπου σημειώθηκε μια πραγματικά καλή επίδοση σε ό,τι αφορά τα φορολογικά έσοδα. Ξεπεράστηκε ο στόχος που είχε τεθεί κατά ένα ποσό της τάξης των 800 εκατομμυρίων ευρώ και ξεκόλλησαν τα φορολογικά έσοδα από το επίπεδο του 2014. Το οκτάμηνο Ιανουάριος - Αύγουστος 2016 τα φορολογικά έσοδα ήταν συγκρίσιμα με εκείνα του αντίστοιχου οκταμήνου του 2014 παρά τις μεγάλες αυξήσεις στους φόρους που έχουν μεσολαβήσει. Έτσι είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ήταν πρακτικά αδύνατη η αύξηση των φορολογικών εσόδων.

ARIS MESSINIS via Getty Images

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα φορολογικά έσοδα του Σεπτεμβρίου

Ο Σεπτέμβριος είναι ο πρώτος μήνας όπου σημειώθηκε μια πραγματικά καλή επίδοση σε ό,τι αφορά τα φορολογικά έσοδα. Ξεπεράστηκε ο στόχος που είχε τεθεί κατά ένα ποσό της τάξης των 800 εκατομμυρίων ευρώ και ξεκόλλησαν τα φορολογικά έσοδα από το επίπεδο του 2014.

Το οκτάμηνο Ιανουάριος - Αύγουστος 2016 τα φορολογικά έσοδα ήταν συγκρίσιμα με εκείνα του αντίστοιχου οκταμήνου του 2014 παρά τις μεγάλες αυξήσεις στους φόρους που έχουν μεσολαβήσει. Έτσι είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ήταν πρακτικά αδύνατη η αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Παράγοντες επιτυχίας

Με βάση τις πρώτες αναλύσεις τρεις είναι οι παράγοντες που εξηγούν την καλή πορεία των φορολογικών εσόδων το Σεπτέμβριο.

Πρώτον, δραστηριοποιήθηκε η γενική γραμματεία εσόδων του Δημοσίου στη βάση της θεσμικής ανεξαρτησίας της, η οποία επιβλήθηκε από τους Ευρωπαίους εταίρους και τους πιστωτές. Έχουμε έναν ισχυρό μηχανισμό ο οποίος δεν ελέγχεται πολιτικά και κομματικά από την εκάστοτε κυβέρνηση αλλά αναπτύσσει τη δική του λογική και δράση με στόχο την αύξηση των εσόδων του Δημοσίου.

Δεύτερον, αναπτύχθηκε με τη βοήθεια των capital controls η χρήση του λεγόμενου πλαστικού χρήματος και αυτό φαίνεται ότι περιορίζει τις δυνατότητες φοροδιαφυγής σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ.

Τρίτον, πολλοί συμπολίτες μας αξιοποίησαν τις πιστωτικές διευκολύνσεις που πρόσφεραν οι τράπεζες και κατέβαλαν όλες τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ μαζί.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να είναι θετική η πορεία των φορολογικών εσόδων και τους επόμενους μήνες ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ. Το βασικό συμπέρασμα από τη θετική εξέλιξη των φορολογικών εσόδων τον Σεπτέμβριο είναι ότι δεν πρέπει να επιδιώκουμε την αύξησή τους μέσα από την αύξηση των φορολογικών συντελεστών, αλλά μέσα από τη δικαιότερη κατανομή των βαρών και τη μείωση της φοροδιαφυγής.

Οι κυβερνητικές αποφάσεις για αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ 24% και για αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά είδη κατανάλωσης και τρόφιμα είναι απαράδεκτες από κοινωνική και οικονομική άποψη. Τιμωρούν τους οικονομικά ασθενέστερους και δημιουργούν πρόσθετα οικονομικά κίνητρα για την ανάπτυξη της φοροδιαφυγής.

Οι συστηματικοί φορολογικοί έλεγχοι που ξεκίνησε η γενική γραμματεία εσόδων του Δημοσίου και η γενίκευση της χρήσης του πλαστικού χρήματος είναι οι καλύτερες εγγυήσεις για τη συνεχή αύξηση των φορολογικών εσόδων. Θα πρέπει να συνδυαστούν, όταν το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες, με σταδιακά μείωση του ΦΠΑ και γενικότερα των φορολογικών συντελεστών. Οι καλές επιδόσεις για τα φορολογικά έσοδα του Σεπτεμβρίου πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τη σταδιακή αλλαγή της φορολογικής πολιτικής και όχι το άλλοθι για τη διατήρηση μιας κοινωνικά άδικης και οικονομικά αντιπαραγωγικής πολιτικής.