ΤΟ BLOG
13/11/2015 09:01 EET | Updated 13/11/2016 07:12 EET

Επιδότηση Επενδύσεων μέσω Φορολογίας

Όσο περίεργο και αν ακούγεται, ψάχνοντας κανένας θα ανακαλύψει ότι η Βρετανία τα τελευταία χρόνια έχει πολλαπλάσιες εγκαταστάσεις ηλιακών πάρκων από την Ελλάδα. Βάζοντας στην άκρη τον παράγοντα γραφειοκρατία και παρόλο που το κόστος της κιλοβατώρας είναι το ίδιο στις δύο χώρες (9,5 cent του ευρώ στην Ελλάδα και 10 cent της Στερλίνας στην Αγγλία), η εγκατάσταση ενός ηλιακού πάρκου στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει μεγαλύτερο return on investment από την Ελλάδα! Προφανώς αναρωτιέστε πως μπορεί να συμβαίνει αυτό όταν η Βρετανία, ακόμα και στα νότια παράλια, δεν φημίζεται για τις ηλιόλουστες μέρες.

ASSOCIATED PRESS

Όσο περίεργο και αν ακούγεται, ψάχνοντας κανένας θα ανακαλύψει ότι η Βρετανία τα τελευταία χρόνια έχει πολλαπλάσιες εγκαταστάσεις ηλιακών πάρκων από την Ελλάδα. Βάζοντας στην άκρη τον παράγοντα γραφειοκρατία και παρόλο που το κόστος της κιλοβατώρας είναι το ίδιο στις δύο χώρες (9,5 cent του ευρώ στην Ελλάδα και 10 cent της Στερλίνας στην Αγγλία), η εγκατάσταση ενός ηλιακού πάρκου στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει μεγαλύτερο return on investment από την Ελλάδα! Προφανώς αναρωτιέστε πως μπορεί να συμβαίνει αυτό όταν η Βρετανία, ακόμα και στα νότια παράλια, δεν φημίζεται για τις ηλιόλουστες μέρες.

Για να αναρωτηθείτε ακόμα περισσότερο και να έχετε κίνητρα να διαβάσετε όλο το άρθρο της TaxExperts θα πρέπει να ξέρετε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή ταινιών και serial στην Ευρώπη, και αυτό δεν οφείλεται στον James Bond.

Το κράτος επιδοτεί έμμεσα τη φαρμακευτική έρευνα, την τέχνη, τον πολιτισμό, τις επιστήμες και την τεχνολογία, χωρίς στην πραγματικότητα να συνεισφέρει ούτε μία λίρα.

Πως γίνεται αυτό; Μέσω της φορολογίας φυσικά!

Enterprise Investment Scheme

Το Πρόγραμμα Επενδύσεων Επιχειρήσεων (Enterprise Investment Scheme) είναι μια σειρά φορολογικών ελαφρύνσεων που εισήγαγε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασίλειου το 1994 με σκοπό την ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων σε μικρές μη εισηγμένες εμπορικές επιχειρήσεις με υψηλότερο κίνδυνο που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Ο τρόπος που λειτουργεί είναι απλός. Έστω ότι έχεις Χ εισόδημα και πληρώνεις 30 μονάδες φόρο από οποιαδήποτε πηγή όπως εργασία, σύνταξη, τόκους, ενοίκια, μερίσματα κεφαλαιακά κέρδη κτλ. Την ίδια στιγμή, έχεις 100 μονάδες στην τράπεζα με μηδενικό επιτόκιο, τα οποία ενδιαφέρεσαι να τα επενδύσεις σε κάποια εταιρεία.

Στο σημείο αυτό μεσολαβούν οι Βρετανικές οικονομικές και φορολογικές αρχές οι οποίες αναγνωρίζουν μία κατηγορία επενδύσεων που είναι qualified να ενταχθούν στο EIS, όπως η επένδυση στην ηλιακή και αιολική ενέργεια, οι κινηματογραφικές παραγωγές και άλλα. Ο ενδιαφερόμενος επενδύει 100 μονάδες και αποκτά αυτόματα 30 μονάδες έκπτωση στον εταιρικό φόρο, τον οποίο θα πλήρωνε ουτοσιάλλως. Με άλλα λόγια τις 30 αυτές μονάδες τις παίρνει επιστροφή μέσω συμψηφισμού, ενώ η αξία της επένδυσής του εξακολουθεί να είναι 100 μονάδες.

Δηλαδή, αποκτά άμεσα 30% απόδοση ή με άλλα λόγια μία προστασία 30% στο ύψος της επένδυσης αν κάτι δεν πάει καλά. Φυσικά την οποιαδήποτε απόδοση είτε είναι κεφαλαιακό κέρδος ή passive income θα την απολαύσει τις 100 μονάδες. Το κράτος από την πλευρά του θεωρητικά χάνει 30 μονάδες πληρωτέου φόρου ο οποίος όμως επιστρέφει στην πραγματική οικονομία. Οι εταιρείες που έχουν πάρει άδεια να λειτουργούν κάτω από το Enterprise Investment Scheme, ελέγχονται από το κράτος ως προς την απόδοση των έμμεσων φόρων και όλων των δαπανών που πραγματοποιούν οι οποίες πρέπει να είναι όλες, πολύ αυστηρά, εντός του Ηνωμένου Βασιλείου προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα κεφάλαια θα ανακυκλωθούν εντός της βρετανικής οικονομίας.

Προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα

Μία εταιρεία οφείλει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια ώστε να έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα συγκεκριμένα κριτήρια είναι:

 • Τα περιουσιακά στοιχειά της εταιρείας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις £ 15.000.000.
 • Οι υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης δεν πρέπει να είναι πάνω από 250.
 • Όλο το κεφάλαιο που χρησιμοποιήθηκε πρέπει να συμμετέχει ενεργά στην εταιρεία εντός 24 μηνών
 • Η είσοδος στο πρόγραμμα υπόκειται σε απόφαση και έλεγχο που θα γίνουν από έναν διορισμένο φορολογικό υπάλληλο.
 • Η εταιρεία δεν θα πρέπει να είναι εισηγμένη σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά ή να προτίθεται να εισαχθεί κατά τη στιγμή της επένδυσης.

Αναφορικά με τους ιδιώτες - υποψήφιους επενδυτές πρέπει να ισχύουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Ο επενδυτής δεν πρέπει να έχει συμμετοχή άνω του 30% της εταιρείας.
 • Συνδεδεμένα πρόσωπα με τον επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων συζύγου, ανθρώπων που έχουν κάποια σχέση μαζί του, προηγούμενες επιχειρηματικές επαφές κτλ, δεν πρέπει να έχουν συμφέροντα στην εταιρεία.
 • Ο επενδυτής δεν πρέπει να κατέχει οποιαδήποτε μορφή προνομιούχων μετοχών.
 • Ο επενδυτής δεν πρέπει να εμφανίζει οποιασδήποτε άλλης μορφής συμμετοχή στην εταιρεία, που θα του παρέχει δικαιώματα ελέγχου και άσκησης επιρροής.

Τέλος σημειώνεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα έχει καθαρά αναπτυξιακό χαρακτήρα και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς φοροδιαφυγής.

Κύρια πλεονεκτήματα του Προγράμματος

Ανάμεσα στα φορολογικά πλεονεκτήματα του Προγράμματος συγκαταλέγονται:

 • 30% ελάφρυνση προκαταβολικά σε φορολογία εισοδήματος μέχρι το όριο επένδυσης των £ 1.000.000, το οποίο μπορεί να μεταφερθεί αναδρομικά στο προηγούμενο φορολογικό έτος.
 • 100% ελάφρυνση στο Φόρο Κληρονομιάς (υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις θα έχουν πραγματοποιηθεί για τουλάχιστον 2 έτη από τη στιγμή του θανάτου).
 • Φορολογική αναβολή κεφαλαιακών κερδών για τη διάρκεια οικονομικής ζωής της επένδυσης.
 • Φορολογικές ελαφρύνσεις από πιθανή ζημιά της επένδυσης.

Αναλυτικότερα, φορολογική ελάφρυνση εισοδήματος προσφέρεται μόνο σε ιδιώτες που δεν εμφανίζουν κάποιας μορφής σύνδεση με την εταιρεία, εφόσον ο χρόνος διακράτησης των μετοχών ανέρχεται σε τουλάχιστον τρία χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής τους. Διαφορετικά η φορολογική ελάφρυνση αποσύρεται και εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις φορολόγησης.

Αναφορικά με την αναβαλλόμενη φορολογία επί των κερδών κεφαλαίου, ισχύουν τα εξής:

Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η δυνατότητα που παρέχεται στους επενδυτές για φορολογικές ελαφρύνσεις λόγω ζημιάς που προέκυψε στα πλαίσια του Προγράμματος Επενδύσεων Επιχειρήσεων. Με την υποβολή σχετικής αίτησης, ο ιδιώτης επενδυτής μπορεί να διεκδικήσει φορο-ελάφρυνση που αγγίζει το 45%. Εάν οι μετοχές του Προγράμματος Επενδύσεων Επιχειρήσεων διατεθούν ανά πάσα στιγμή με ζημιά, αυτή η ζημιά μπορεί να αντισταθμίσει τα κέρδη του κεφαλαίου του επενδυτή ή το εισόδημά του κατά το έτος της διάθεσης τους.

Συμπεράσματα

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα δείχνει έμπρακτα την πρόθεση της Αγγλικής κυβέρνησης να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με περιορισμένη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και μη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από χρηματιστηριακές αγορές. Η εν λόγω στόχευση δεν αναμένεται να επιτευχθεί με άμεσες κρατικές ενισχύσεις αλλά μέσω ευκατάστατων ιδιωτών, στους οποίους παρέχονται σημαντικά φορολογικά κίνητρα. Η «εναλλακτική» επένδυση σε εταιρείες του Προγράμματος προσελκύει ήδη ιδιώτες τόσο με συντηρητικό όσο και με πιο επιθετικό προφίλ επενδυτή, ενώ δυνατότητα ένταξης παρέχεται και σε φορολογικούς κατοίκους άλλων ευρωπαϊκών ή τρίτων χωρών υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν δήλωση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

H TaxExperts δεν είναι σύμβουλος επενδύσεων και με το άρθρο αυτό σε καμία περίπτωση δεν προτρέπει τους αναγνώστες να επενδύσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο σκοπός του άρθρου είναι να αφυπνίσει την ελληνική πολιτεία ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι εσωτερικής χρηματοδότησης των επενδύσεων χωρίς τη βοήθεια των πιστωτών της.