Ανασκόπηση 2015: Οι σημαντικότερες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το 2015 ήταν μία ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), καθώς εξέδωσε πολλές ενδιαφέρουσες αποφάσεις αναφορικά με ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων. Με αφορμή το τέλος του έτους, επιχειρήσαμε να αξιολογήσουμε και να συγκεντρώσουμε τις σημαντικότερες αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ. Για παράδειγμα: Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε προσφυγή για τη διαγραφή του επαχθούς δημοσίου χρέους της Ελλάδας. Σύμφωνα με το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ, η Κομισιόν δεν έχει τη δυνατότητα να προτείνει στο νομοθέτη της Ένωσης την καθιέρωση της αρχής κατά την οποία το επαχθές δημόσιο χρέος των χωρών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης θα έπρεπε να μπορεί να διαγραφεί.
Hans-Peter Merten via Getty Images

Το 2015 ήταν μία ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), καθώς εξέδωσε πολλές ενδιαφέρουσες αποφάσεις αναφορικά με ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων.

Με αφορμή το τέλος του έτους, επιχειρήσαμε να αξιολογήσουμε και να συγκεντρώσουμε τις σημαντικότερες αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ:

Απόφαση ορόσημο από το Δικαστήριο της ΕΕ για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ

Το ΔΕΕ κήρυξε ανίσχυρη τη συμφωνία Safe Harbor, σημειώνοντας ότι η γενικευμένη πρόσβαση των αμερικανικών αρχών στο περιεχόμενο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να θεωρηθεί ότι προσβάλλει το θεμελιώδες δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής. Διαβάστε περισσότερα.

Καταδίκη της Ελλάδας για την υπόθεση της «Ελληνικός Χρυσός» από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι η Ελλάδα χορήγησε πλεονέκτημα στην Ελληνικός Χρυσός από μεταφορά κρατικών πόρων καθώς η μεταπώληση των μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός σε τιμή χαμηλότερης της αγοραίας τιμής, συνεπάγεται μείωση των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου σε σχέση προς τα έσοδα που θα μπορούσε να έχει αποκομίσει, και συνεπώς, απώλεια πόρων. Διαβάστε περισσότερα.

Δικαστήριο ΕΕ: Χωρίς ΦΠΑ οι ανταλλαγές παραδοσιακών νομισμάτων με Bitcoin

Το Bitcoin αποτελεί νόμισμα και όχι αγαθό σύμφωνα με το ΔΕΕ. Διαβάστε περισσότερα.

Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε προσφυγή για τη διαγραφή του επαχθούς δημοσίου χρέους της Ελλάδας

Σύμφωνα με το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ, η Κομισιόν δεν έχει τη δυνατότητα να προτείνει στο νομοθέτη της Ένωσης την καθιέρωση της αρχής κατά την οποία το επαχθές δημόσιο χρέος των χωρών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης θα έπρεπε να μπορεί να διαγραφεί. Διαβάστε περισσότερα.

Δικαστήριο ΕΕ: Καταδίκη της Ελλάδας για τα ωράρια εργασίας των γιατρών

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η ελληνική νομοθεσία, επιτρέποντας να εργάζονται οι ιατροί επί 24 ή και περισσότερες ώρες αδιαλείπτως, αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης. Διαβάστε περισσότερα.

Δικαστήριο της ΕΕ: Γονική άδεια μετ' αποδοχών και σε άνδρες δημόσιους υπαλλήλους

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η ελληνική νομοθεσία αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης, καθόσον απαγορεύει τη χορήγηση γονικής αδείας στους άνδρες δημοσίους υπαλλήλους των οποίων η σύζυγος δεν εργάζεται. Διαβάστε περισσότερα.

Δικαστήριο ΕΕ: Αποζημίωση για ματαιώσεις πτήσεων ακόμα και λόγω τεχνικών προβλημάτων

Το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι οι αερομεταφορείς υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους επιβάτες, ακόμα και σε περίπτωση ματαιώσεως πτήσεως λόγω απρόβλεπτων τεχνικών προβλημάτων. Διαβάστε περισσότερα.

Δικαστήριο ΕΕ: Ο χρόνος μετακινήσεως των εργαζομένων συνιστά χρόνο εργασίας

Οι μετακινήσεις, τις οποίες πραγματοποιούν οι μη έχοντες σταθερό ή συνήθη τόπο εργασίας εργαζόμενοι από την κατοικία τους στον χώρο του πρώτου πελάτη και από τον χώρο του τελευταίου πελάτη στην κατοικία τους, συνιστούν χρόνο εργασίας, σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαβάστε περισσότερα.

Δικαστήριο ΕΕ: Η απαγόρευση αιμοδοσίας από ομοφυλόφιλους άνδρες «μπορεί να δικαιολογείται»

To Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι ο οριστικός αποκλεισμός των ομοφυλόφιλων ανδρών από αιμοδοσία είναι δικαιολογημένος, υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν υφίστανται αποτελεσματικές τεχνικές διαγνώσεως και λιγότερο καταναγκαστικές μέθοδοι για τη διασφάλιση υψηλότερου επιπέδου προστασίας της υγείας των ληπτών. Διαβάστε περισσότερα.

Δικαστήριο ΕΕ: Πρόστιμο 10 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για την επεξεργασία αστικών λυμάτων

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασε την Ελλάδα σε κατ' αποκοπήν ποσό 10 εκατομμυρίων ευρώ και σε χρηματική ποινή 3,64 εκατομμυρίων ευρώ ανά εξάμηνο καθυστέρησης, επειδή καθυστέρησε να εφαρμόσει την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Διαβάστε περισσότερα.

Δικαστήριο ΕΕ: Το δικαστήριο που έχει επιληφθεί του ζητήματος της γονικής μέριμνας είναι αρμόδιο και για τις υποχρεώσεις διατροφής

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι το δικαστήριο που έχει επιληφθεί του ζητήματος της γονικής μέριμνας είναι αρμόδιο να αποφανθεί και αναφορικά με τις υποχρεώσεις διατροφής ενός εκ των γονέων προς τα ανήλικα τέκνα του. Διαβάστε περισσότερα. Διαβάστε περισσότερα.

Δικαστήριο ΕΕ: Πότε συνιστά απόλυση η λήξη συμβάσεως εργασίας

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η λήξη συμβάσεως εργασίας μετά την άρνηση του εργαζομένου να αποδεχθεί μονομερή και ουσιώδη μεταβολή εις βάρος του των ουσιωδών στοιχείων της συμβάσεως συνιστά απόλυση κατά την έννοια της οδηγίας για τις ομαδικές απολύσεις. Διαβάστε περισσότερα.

Δικαστήριο ΕΕ: Απαραίτητη η ενημέρωση των προσώπων για τη διαβίβαση προσωπικών τους δεδομένων μεταξύ διοικητικών αρχών

Το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ δύο διοικητικών αρχών κράτους μέλους και την επεξεργασία τους από αυτές απαιτείται η προηγούμενη ενημέρωση των προσώπων τα οποία αφορά η εν λόγω επεξεργασία. Διαβάστε περισσότερα.

Σημαντική απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δεσπόζουσα θέση

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η άσκηση αγωγής παραλείψεως από τον κάτοχο ουσιώδους για τη λειτουργία τεχνικού προτύπου διπλώματος ευρεσιτεχνίας που κατέχει δεσπόζουσα θέση κατά φερόμενου ως θίγοντος το εν λόγω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί να συνιστά κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Διαβάστε περισσότερα.

Δικαστήριο ΕΕ: Νόμιμη η αύξηση των τιμολογίων τηλεπικοινωνιών με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η αύξηση των τιμολογίων των τηλεπικοινωνιών βάσει δείκτη τιμών καταναλωτή δεν παρέχει στους συνδρομητές τη δυνατότητα καταγγελίας της συμβάσεώς τους. Διαβάστε περισσότερα.

Δικαστήριο ΕΕ: Δυνατή η επιβολή ποινικών κυρώσεων σε απελαθέντες που επιστρέφουν παράνομα σε χώρες της ΕΕ

Το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι η «οδηγία για την επιστροφή» δεν αντιτίθεται καταρχήν σε διάταξη κράτους μέλους που προβλέπει ότι υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος εισήλθε παρανόμως στην επικράτεια του, παραβιάζοντας απαγόρευση εισόδου, τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως. Διαβάστε περισσότερα.

Το Δικαστήριο της ΕΕ επιτρέπει τις αγωγές κατά του ελληνικού Δημοσίου από Γερμανούς ομολογιούχους

Οι αγωγές κατά του Ελληνικού Δημοσίου, τις οποίες άσκησαν ιδιώτες στη Γερμανία κατόπιν της αναγκαστικής ανταλλαγής των κρατικών ομολόγων τους, είναι δυνατόν να επιδοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο. Διαβάστε περισσότερα.

BONUS

Ήδη έχουν υποβληθεί προδικαστικά ερωτήματα προς το Δικαστήριο της ΕΕ σχετικά με δύο ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα νομικά ζητήματα:

Ακολουθήστε το Lawspot.gr σε Facebook και Twitter για συνεχή νομική ενημέρωση.

Δημοφιλή