Σημαντική απόφαση για τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών και την προστασία προσωπικών δεδομένων

Συγκεκριμένα, με την απόφαση 96/2016, το Ειρηνοδικείο Αθηνών επιδίκασε αποζημίωση 5.869 ευρώ για ηθική βλάβη σε οφειλέτη δικηγόρο, επειδή η τράπεζα στην οποία υπήρχε η οφειλή δεν τον ενημέρωσε σχετικά με τη διαβίβαση των δεδομένων του σε εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών, από την οποία στη συνέχεια δέχθηκε κλήσεις για να ενημερωθεί για την ληξιπρόθεσμη οφειλή του και να διαπραγματευθεί τον τρόπο και χρόνο αποπληρωμής της.
Reza Estakhrian via Getty Images

Μία ιδιαίτερα σημαντική απόφαση αναφορικά με τα δικαιώματα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των οφειλετών, οι οποίοι δέχονται κλήσεις από εταιρείες ενημέρωσης του ν. 3758/2009, εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση 96/2016, το Ειρηνοδικείο Αθηνών επιδίκασε αποζημίωση 5.869 ευρώ για ηθική βλάβη σε οφειλέτη δικηγόρο, επειδή η τράπεζα στην οποία υπήρχε η οφειλή δεν τον ενημέρωσε σχετικά με τη διαβίβαση των δεδομένων του σε εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών, από την οποία στη συνέχεια δέχθηκε κλήσεις για να ενημερωθεί για την ληξιπρόθεσμη οφειλή του και να διαπραγματευθεί τον τρόπο και χρόνο αποπληρωμής της.

Ιδιαίτερα σημαντικά σημεία της απόφασης, είναι τα εξής:

1. Το γεγονός ότι ο οφειλέτης προχώρησε στη ρύθμιση και εντέλει εξόφληση της οφειλής, με αφορμή πρόταση της εταιρείας ενημέρωσης οφειλετών, δεν καθιστά την άσκηση του δικαιώματός του καταχρηστική.

2. Η ύπαρξη όρου στη σύμβαση με την τράπεζα ότι σε περίπτωση καθυστέρησης της εξόφλησης, η εξασφάλιση της πληρωμής μπορεί να ανατεθεί σε εισπρακτική εταιρεία, δεν αίρει την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997).

3. Ο ισχυρισμός της τράπεζας ότι δεν είχε δυνατότητα πρόβλεψης της βλάβης του οφειλέτη και σε κάθε περίπτωση ότι η συμπεριφορά της οφείλεται σε αμέλεια δεν γίνεται δεκτός, ενώ η ίδια η τράπεζα φέρει το βάρος απόδειξης, ότι ανυπαίτια αγνοούσε τα θεμελιωτικά της υπαιτιότητας της πραγματικά γεγονότα.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση στο lawspot.gr

Δημοφιλή