Το προτεινόμενο πλαίσιο για τα ρομπότ και την τεχνητή νοημοσύνη στην ΕΕ

Μεταφορές, κτηνοτροφία, ιατρική είναι μόνο ορισμένοι από τους τομείς της οικονομίας, αλλά και της καθημερινότητας, στους οποίους η ρομποτική τυγχάνει ήδη ευρείας αξιοποίησης. Τα ηθικά και νομικά ερωτήματα που προκύπτουν στον ταχέως εξελισσόμενο τομέα της ρομποτικής είναι πολλά: Μπορεί ένα ρομπότ να θεωρηθεί υπεύθυνο για τις πράξεις του; Θα πρέπει να υπάρχει νομική αναγνώριση του καθεστώτος των «ηλεκτρονικών προσώπων»; Με την ανησυχία για τους κινδύνους σχετικά με ζητήματα αστικής ευθύνης αλλά και θέματα ασφάλειας να αυξάνεται, οι Ευρωπαίοι νομοθέτες υποστήριξαν ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη θέσπιση κανόνων αναφορικά με τη χρήση των ρομπότ.
ANDRZEJ WOJCICKI/SCIENCE PHOTO LIBRARY via Getty Images

Μεταφορές, κτηνοτροφία, ιατρική είναι μόνο ορισμένοι από τους τομείς της οικονομίας, αλλά και της καθημερινότητας, στους οποίους η ρομποτική τυγχάνει ήδη ευρείας αξιοποίησης.

Τα ηθικά και νομικά ερωτήματα που προκύπτουν στον ταχέως εξελισσόμενο τομέα της ρομποτικής είναι πολλά: Μπορεί ένα ρομπότ να θεωρηθεί υπεύθυνο για τις πράξεις του; Θα πρέπει να υπάρχει νομική αναγνώριση του καθεστώτος των «ηλεκτρονικών προσώπων»;

Με την ανησυχία για τους κινδύνους σχετικά με ζητήματα αστικής ευθύνης αλλά και θέματα ασφάλειας να αυξάνεται, οι Ευρωπαίοι νομοθέτες υποστήριξαν ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη θέσπιση κανόνων αναφορικά με τη χρήση των ρομπότ.

Με έκθεσή της, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωκοινοβουλίου, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινηθεί άμεσα, προκειμένου να διευθετηθούν ζητήματα όπως η συμμόρφωση με κανόνες δεοντολογίας και ευθύνης για ατυχήματα με αυτοκίνητα χωρίς οδηγό.

«Ένας αυξανόμενος αριθμός τομέων της καθημερινής μας ζωής επηρεάζονται ολοένα και περισσότερο από τη ρομποτική. Προκειμένου να διαχειριστούμε αυτή την πραγματικότητα και να διασφαλίσουμε ότι τα ρομπότ είναι και θα παραμείνουν στην υπηρεσία του ανθρώπου, πρέπει επειγόντως να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο», επεσήμανε ο εισηγητής Mady Delvaux.

Η έκθεση της Επιτροπής, η οποία εγκρίθηκε με 17 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 2 αποχές, εξετάζει τα θέματα που σχετίζονται με τη ρομποτική, όπως η ευθύνη, η ασφάλεια και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι απαιτούνται κανόνες σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το οικονομικό δυναμικό της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, διασφαλίζοντας ένα τυποποιημένο επίπεδο ασφάλειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη θέσπιση ρυθμιστικών κανόνων, έτσι ώστε να μην είναι αναγκασμένη να ακολουθεί εκείνους που καθορίζονται από τρίτες χώρες.

Νέος Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Ρομποτική και Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς

Στην έκθεσή τους, οι ευρωβουλευτές παροτρύνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού οργανισμού για τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη, με σκοπό την παροχή τεχνικής, ηθικής και κανονιστικής ειδίκευσης προς τις δημόσιες αρχές.

Παράλληλα προτείνουν τη δημιουργία ενός εθελοντικού κώδικα δεοντολογικής συμπεριφοράς, προκειμένου να ρυθμιστούν θέματα αναφορικά με την ευθύνη για τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και επιπτώσεις της ρομποτικής στην ανθρώπινη υγεία και να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με νομικά και ηθικά πρότυπα.

Για παράδειγμα, ο κώδικας αυτός θα περιέχει σύσταση προς τους σχεδιαστές να περιλαμβάνουν διακόπτες έκτακτης ανάγκης ("kill switch"), έτσι ώστε να μπορούν να απενεργοποιηθούν τα ρομπότ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το προτεινόμενο νομικό πλαίσιο για τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη στο lawspot.gr