ΤΟ BLOG
13/07/2015 09:57 EEST | Updated 13/07/2016 08:12 EEST

«Μετεξεταστέα» η WhatsApp στην προστασία των δεδομένων των χρηστών της

Όσον αφορά γνωστά κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook, το Twitter, το LinkedIn, τα οποία μεταχειρίζονται καθημερινά μεγάλο όγκο πληροφοριών, φαίνεται πως ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό ορθές πρακτικές ως προς την διάθεση των δεδομένων των χρηστών τους στις κυβερνήσεις, συγκεντρώνοντας όλα τέσσερα αστέρια.

shutterstock

Η Electronic Frontier Foundation εξέδωσε την ετήσια αξιολόγηση «Who has your back?», η οποία κατατάσσει μεγάλες εταιρείες με βάση πέντε κριτήρια, σχετιζόμενα με την πολιτική των εταιρειών απέναντι σε αιτήματα της κυβέρνησης των Η.Π.Α. για πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών τους.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση επιδιώκει την υιοθέτηση από μεγάλες εταιρείες διαφανών και ισχυρών πολιτικών ως προς την πρόσβαση των δημοσίων αρχών στα δεδομένα των χρηστών τους και την δημοσιοποίηση των πολιτικών αυτών με στόχο την ενημέρωση του κοινού.

Με βάση την παραπάνω αξιολόγηση η Apple, η Yahoo!, η Wikimedia, η WordPress και η Dropbox παίρνουν «άριστα» στην προστασία και διαχείριση των δεδομένων των χρηστών τους, ενώ, αντίθετα, η WhatsApp μένει μετεξεταστέα, κυρίως λόγω μη ενημέρωσης των χρηστών για κυβερνητικά αιτήματα αποκάλυψης δεδομένων και μη γνωστοποίησης της πολιτικής της για συλλογή δεδομένων, συγκεντρώνοντας μόνο ένα αστέρι, το οποίο οφείλεται στην δημόσια πολιτική της μητρικής της εταιρείας, Facebook, σχετικά με την εναντίωση σε αδιαφανείς κυβερνητικές διαδικασίες που επιδιώκουν να καταστήσουν ασφαλή προϊόντα ευάλωτα στην κυβερνητική παρέμβαση.

Όσον αφορά γνωστά κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook, το Twitter, το LinkedIn, τα οποία μεταχειρίζονται καθημερινά μεγάλο όγκο πληροφοριών, φαίνεται πως ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό ορθές πρακτικές ως προς την διάθεση των δεδομένων των χρηστών τους στις κυβερνήσεις, συγκεντρώνοντας όλα τέσσερα αστέρια.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα κριτήρια αξιολόγησης ήταν φέτος αρκετά πιο αυστηρά, καθώς με την διατήρηση των ίδιων απαιτήσεων για τέσσερα χρόνια οι περισσότερες εταιρείες είχαν προσαρμοστεί σταδιακά τις πολιτικές τους με αποτέλεσμα να συγκεντρώνουν στο σύνολό τους υψηλή βαθμολογία.

Δείτε αναλυτικά την κατάταξη στο eff.org

Διαβάστε περισσότερα στο Lawspot.gr και επισκεφθείτε την πρώτη του σελίδα για περισσότερα νομικά νέα.