ΤΟ BLOG
16/09/2016 08:30 EEST | Updated 17/09/2017 08:12 EEST

Ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή μέσα στην κρίση

O ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή περνώντας μέσα από τις συμπληγάδες της ανασυγκρότηση των εταιρειών στην περίοδο της κρίσης, έχει αλλάξει τόσο ως προς τις πολυδιάστατες απαιτήσεις - προδιαγραφές όσο και προς τη στρατηγική του συνεισφορά. Η έλευση της κρίσης απαίτησε από τον CFO να μπει στην πρώτη γραμμή της μάχης, με πρώτιστο στόχο τη βιωσιμότητα κάθε οργανισμού και την προσαρμογή στα νέα χρηματοοικονομικά δεδομένα της αγοράς.

macgyverhh via Getty Images

O ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή περνώντας μέσα από τις συμπληγάδες της ανασυγκρότηση των εταιρειών στην περίοδο της κρίσης, έχει αλλάξει τόσο ως προς τις πολυδιάστατες απαιτήσεις - προδιαγραφές όσο και προς τη στρατηγική του συνεισφορά.

Η έλευση της κρίσης απαίτησε από τον CFO να μπει στην πρώτη γραμμή της μάχης, με πρώτιστο στόχο τη βιωσιμότητα κάθε οργανισμού και την προσαρμογή στα νέα χρηματοοικονομικά δεδομένα της αγοράς.

Η συνεπής τήρηση των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και η ακριβής αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης με σκοπό την πληροφόρηση της Διοίκησης, δεν αποτελούν πλεόν από μόνοι τους παράγοντες επιτυχίας των καθηκόντων της Οικονομικής Διεύθυνσης .

Η νέα εποχή θέλει τον Business Partner CFO Streetfighter, Change Agent και Driver κάθε προσπάθειας corporate restructuring & reengineering.

Το Cash-Flow management, τo Credit Control και το Treasury-Funding αποτελούν τις απόλυτες προτεραιότητες της Οικονομικής Διεύθυνσης για την επίτευξη του Sustainability με στόχο τη σταδιακή επαναφορά στην ανάπτυξη, βασισμένοι πάνω στις όσο το δυνατόν πιο υγιείς χρηματοοικονομικές βάσεις.

Στις ελληνικές επιχειρήσεις, τα capital controls και η μείωση των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, κρίνουν απολύτως αναγκαία την αντίστοιχη γνώση των CFOs σε γνώση και πρόσβαση των σύγρονων εργαλείων και πηγών treasury και structured finance.

Στον πολυεθνικό κόσμο, αντίθετα, η παγκόσμια τάση για κεντρικοποίηση των supportive functions, η δημιουργία shared services centers αλλά δυστυχώς και η συρρίκνωση του μεγέθους της ελληνικής Αγοράς, πολλές φορές συνεπάγεται τη μείωση της σημαντικότητας του ρόλου και του seniority του Finance Director των Greek entities, εως ακόμα και την αντικατάστασή του με υπεύθυνο για το financial controlling & analysis.

Aποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας είναι η CFOs να στοχεύουν σε regional roles ή ακόμα και σε relocation - expatriation με αναβάθμιση σε πιο αναπτυγμένες αγορές του εξωτερικού.

Μεσοπρόθεσμα, το focus της αγοράς της επόμενης διετίας-τριετίας στο restructuring των corporate loans portfolios των Τραπεζών θα γεννήσει ευκαιρίες για CFOs με αντίστοιχη εμπειρία σε turn - arounds, οι οποίοι δυνητικά θα μπορούν να λειτουργήσουν ως CROs (Chief Restructuring Officers ), τοποθετημένοι σε οργανισμούς είτε από τις Τράπεζες είτε από Advisory Firms που θα εμπλέκονται στη συγκεκριμένη διαδικασία reengineering .

Το βέβαιο είναι πως σε κάθε εποχή και σε όλες τις οικονομικές συγκυρίες κάθε CFO πρέπει να διεκδικεί και να επιτυγχάνει να είναι Strategic Partner για την αποτελεσματική εφαρμογή της αποστολής και την επίτευξη των στόχων του εταιρικού business plan.