ΤΟ BLOG
31/07/2016 09:03 EEST | Updated 01/08/2017 08:12 EEST

Η καινοτομία και η εξωστρέφεια στρατηγική επένδυση για την επιτυχή μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή

Μέσα από την έκθεση των νέων ανθρώπων σε καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, την επαφή τους με εξελιγμένα οικοσυστήματα και τη διασύνδεσή τους με διεθνούς αναγνώρισης εκπαιδευτικά προγράμματα, θεωρούμε ότι το αδιαμφισβήτητο ταλέντο και οι φρέσκες, καινοτόμες ιδέες που «γεννώνται» από τους νέους ανθρώπους στη χώρα μας, θα μπορέσουν να εξελιχθούν σε δυναμικές επιχειρήσεις που θα βρουν οι ίδιες τη θέση τους στο μέλλον, αλλά και θα αποδώσουν στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Bloomberg via Getty Images

Στην κορυφή της στρατηγικής κάθε σύγχρονου οργανισμού που διεκδικεί με αξιώσεις τη δική του θέση στο τραπεζικό τοπίο του μέλλοντος, θα πρέπει να βρίσκονται η καινοτομία, με τις απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρουν σήμερα οι νέες τεχνολογίες και η εξωστρέφεια, με ένα ξεκάθαρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μπορεί να το συνθέτει ένα σύνολο παραγόντων. Η ψηφιακή εποχή διαμόρφωσε νέες συνθήκες, δημιούργησε διαφορετικές προτεραιότητες και επέβαλλε νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

Στη Eurobank, σχεδιάσαμε ένα Πρόγραμμα για τη σταδιακή ψηφιοποίηση των διεργασιών και λειτουργιών μας, με στόχο να αποκτήσει κεντρικό λειτουργικό ρόλο, καθώς το ζητούμενο ήταν να μπορούμε να απαντούμε αξιόπιστα στην εξυπηρέτηση των ολοένα αυξανόμενων αναγκών των πελατών μας αλλά και στην εκπαιδευτική ενίσχυση και ενθάρρυνση της δημιουργικότητας των ανθρώπων μας. Μέσα από το Κέντρο Καινοτομίας που συστήσαμε και αποτελεί ζωτικό κομμάτι της Γενικής Διεύθυνσης Group Digital Banking, συνεχίζουμε το δικό μας ταξίδι στη νέα ψηφιακή εποχή, με στόχο να εξασφαλίζουμε εσωτερικά τη συστηματική καινοτομία αλλά και να βρισκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους νέους ανθρώπους που διαθέτουν το ταλέντο, τις καινοτόμες ιδέες και την τεχνογνωσία για να δημιουργούν προϊόντα και υπηρεσίες στο χώρο του FinTech που μας ενδιαφέρει άμεσα, τα οποία θα ανταποκρίνονται στον υψηλό πήχη που θέτει το σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ο διαγωνισμός Beyond Hackathon, ήταν η πρώτη ενέργεια από μια σειρά πρωτοβουλιών που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε σαν Κέντρο Καινοτομίας σε συνεργασία με το Found.ation και το The Cube, προκειμένου να φέρουμε κοντά νέους ανθρώπους από διαφορετικά οικοσυστήματα του ευρύτερου χώρου των Βαλκανίων, για να μοιραστούν ιδέες και να τις μετατρέψουν σε καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα. Αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν τα επόμενα χρόνια στη Βαλκανική αγορά την οποία θεωρούμε ένα πολλά υποσχόμενο οικονομικό κέντρο, και συνδυάζοντας αυτή μας την πεποίθηση με την έντονη παρουσία που διαθέτουμε στις χώρες αυτές μέσω των θυγατρικών μας Τραπεζών, στόχος μας ήταν να αξιοποιήσουμε το ταλέντο γύρω από τον χρηματοπιστωτικό τομέα και μέσα από δράσεις όπως το Hackathon, να προσφέρουμε ένα οργανωμένο περιβάλλον έμπνευσης και δημιουργίας, ώστε να εξελίξουν περαιτέρω τις ιδέες τους.

Θεωρούμε ότι η καινοτομία και τα προϊόντα που μπορούν να παραχθούν μέσα από τέτοιες συνεργατικές διαδικασίες, έχουν έντονο περιθώριο εφαρμογής στη χώρα μας αλλά και στις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων, με τα αποτελέσματα που όλοι αναζητούμε μέσα από νέους τρόπους ανάπτυξης της οικονομίας.

Το ελληνικό οικοσύστημα βρίσκεται σε παρόμοια φάση ωρίμανσης με αυτά των περισσότερων Βαλκανικών χωρών. Κάθε ενέργεια που επιδιώκει να φέρει κοντά διαφορετικά οικοσυστήματα, επιχειρηματικές κουλτούρες, ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία και ταλέντο, αλλά και κάθε πρωτοβουλία που θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσει στην εκπαίδευση του δικού μας συστήματος, θα σχεδιάζεται και θα εντάσσεται στο πρόγραμμα του Κέντρου Καινοτομίας της Τράπεζας, με στόχο να εντάξουμε τη συστηματική καινοτομία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας και παράλληλα να ενισχύουμε και να αναβαθμίζουμε διαρκώς τη συναλλακτική εμπειρία των πελατών μας.

Μέσα από την έκθεση των νέων ανθρώπων σε καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, την επαφή τους με εξελιγμένα οικοσυστήματα και τη διασύνδεσή τους με διεθνούς αναγνώρισης εκπαιδευτικά προγράμματα, θεωρούμε ότι το αδιαμφισβήτητο ταλέντο και οι φρέσκες, καινοτόμες ιδέες που «γεννώνται» από τους νέους ανθρώπους στη χώρα μας, θα μπορέσουν να εξελιχθούν σε δυναμικές επιχειρήσεις που θα βρουν οι ίδιες τη θέση τους στο μέλλον, αλλά και θα αποδώσουν στην ανάπτυξη της οικονομίας.