Αγία Σοφία

Τουρκία: Μετά τις δημοτικές ASSOCIATED PRESS

ΔΙΕΘΝΕΣ

Πρώτες σκέψεις με αφορμή τα εκλογικά αποτελέσματα στην ASSOCIATED PRESS