Οι πιέσεις των τραπεζών και οι στόχοι του οικονομικού επιτελείου