Δυνάμεις

Ειδησεις

H μάχη του Γιαρμούκ το 636 μ.Χ. που επιβεβαίωσε την αραβική κατάκτηση της «βυζαντινής»