Παρόλο που η κρίση που υπέστησαν οι δύο χώρες παρουσιάζουν πολλά κοινά