Ενδοοικογενειακή Βία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απειλές για τα παιδιά του Nenadpress via Getty Images

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Καλύτερα νεκρές παρά iweta0077 via Getty Images

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Έπρεπε David Gray / Reuters

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Του Νεκρού Μωρού: Ενδοοικογενειακή