Επιχείρηση

“Angry birds” να παίζετε. “Angry business” Kritchanut via Getty Images