Υποβάθμιση

Οχτώ χρόνια με
Τελετή Υποβάθμισης σε Τέσσερις