Ερντογαν

Ιστορικών μεταβολών Rawf8 via Getty Images
Τουρκική διεκδικητική Reuters