Ευρώπη

Το Διεθνές Σύστημα και η SEAN GLADWELL via Getty Images