Ιράκ

Το μετέωρο βήμα των ΗΠΑ στο Mark Makela via Getty Images
Ιράκ: Σφαίρες επιρροής εν μέσω Anadolu Agency via Getty Images