Ιστορία

Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων. Το παρελθόν εξακολουθεί να διαμορφώνει το
Η Πολιορκία που άλλαξε τον commons wikimedia