Στήριξη στους απλήρωτους εργαζόμενους από τη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων