Κάπνισμα

Ελληνική νοοτροπία δίχως πολιτισμό (O tempora o Stanislav Ostranitsa via Getty Images