Κύπρος

Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ο νεαρότερος και τελευταίος Κύπριος αγωνιστής που εκτελέστηκε από τους YouTube