κόκκινα δάνεια

Σε αντίθεση με τα νοικοκυριά, οι καταθέσεις των επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 1,144 δισ. ευρώ.
Με αυτή την απόφαση ανοίγει ο δρόμος για να ακυρωθούν πολλές κατασχέσεις και διαταγές πληρωμής.
Μέσα από τα προγράμματα ανταμοιβής θα δουν έως και μείωση της δόσης τους.
Τα υπερβολικά υψηλά επιτόκια έχουν αποτρέψει νοικοκυριά και επιχειρήσεις να κάνουν αιτήσεις για δάνεια.
Χιλιάδες δέχονται εξώδικες επιστολές στο σπίτι τους, με τις οποίες ενημερώνονται ότι η ακίνητη περιουσία τους κινδυνεύει με διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.
H υποβολή σχετικών αιτημάτων θα πρέπει να γίνε έως την 15η Σεπτεμβρίου 2023. Ποια στοιχεία θα πρέπει να την συνοδεύουν.
Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ομπρέλα προστασίας σε περίπου 400.000 δανειολήπτες.
Ανακοινώσεις από τις τράπεζες.
Το πλαφόν θα αποτελεί ένα ασφαλές δίχτυ προστασίας ενώ εκτιμάται ότι θα οριστεί περίπου ή και λίγο χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα του επιτοκίου Euribor ή του επιτοκίου της ΕΚΤ.