Οι επιστήμονες αναφέρουν μακροπρόθεσμα προβλήματα για μητέρες και παιδιά