Οι κωδικές ονομασίες που χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι
Οι Ρομά φέρονται να «λάδωναν» υπαλλήλους για να κερδίζουν διαγωνισμούς