Πακιστάν

Οι αναταραχές στην περιοχή του Κασμίρ και οι συνέπειες για τη Διεθνή ASSOCIATED PRESS