Πουτιν

Το παιχνίδι της Mikhail Metzel via Getty Images