Προϋπολογισμός

Νέος προϋπολογισμός ΕΕ: Μεγέθη και διαχείριση Christian Hartmann / Reuters