Σύνοδος Κορυφής

ΔΙΕΘΝΕΣ

Προς αναζήτηση συμβιβασμών για τα μεγάλα ευρωπαϊκά KENZO TRIBOUILLARD via Getty Images