Εξετάζεται το ενδεχόμενο να επρόκειτο για αυτοκτονία