Σμύρνη

Τουρκία: Μετά τις δημοτικές ASSOCIATED PRESS