Σουηδία

Πολιτικό «βραχυκύκλωμα» σε Σουηδία και JONATHAN NACKSTRAND via Getty Images

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο σοσιαλδημοκρατική είναι η πολιτική μας narvikk via Getty Images