Σουηδία

Πόσο σοσιαλδημοκρατική είναι η πολιτική μας narvikk via Getty Images
Πολιτικό «βραχυκύκλωμα» σε Σουηδία και JONATHAN NACKSTRAND via Getty Images