Στρατός

Επιβεβλημένες οι αλλαγές στη στρατιωτική Yoeml via Getty Images