ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

Για πρώτη φορά στο Παρίσι, θα δούμε οκταμελείς ομάδες όπου θα συμμετέχουν εως δύο άνδρες, σε μία απόφαση που δίνει ώθηση στην ιδέα της συμπερίληψης.
Η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας για την προσβασιμότητα
Aναγκαίος όρος για τη συμπερίληψη είναι η αρμονική συνύπαρξη και η κοινωνική αποδοχή.
Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ενεργή επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.
Η τέχνη μπορεί να αποτελέσει τη διέξοδο για τα μέλη μιας κοινότητας που πλήττονται από μια κρίση.
Να σταματήσουν να επιχορηγούνται και να καλύπτονται με δημόσιο χρήμα για να σταματήσει και ο αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία.
Πώς θα σπάσει ο φαύλος κύκλος της ημιμάθειας γύρω από τα αναπηρικά ζητήματα και του στίγματος.