ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η αρχή της ισότητας πραγματώνεται με την οριζόντια ένταξη της διάστασης κάθε μορφής διαφορετικότητας στο σύνολο των σχεδιαζόμενων δημόσιων πολιτικών,
Για πρώτη φορά στο Παρίσι, θα δούμε οκταμελείς ομάδες όπου θα συμμετέχουν εως δύο άνδρες, σε μία απόφαση που δίνει ώθηση στην ιδέα της συμπερίληψης.
Η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας για την προσβασιμότητα
Aναγκαίος όρος για τη συμπερίληψη είναι η αρμονική συνύπαρξη και η κοινωνική αποδοχή.
Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ενεργή επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.
Η τέχνη μπορεί να αποτελέσει τη διέξοδο για τα μέλη μιας κοινότητας που πλήττονται από μια κρίση.
Να σταματήσουν να επιχορηγούνται και να καλύπτονται με δημόσιο χρήμα για να σταματήσει και ο αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία.
Πώς θα σπάσει ο φαύλος κύκλος της ημιμάθειας γύρω από τα αναπηρικά ζητήματα και του στίγματος.