Θεοφάνεια

Μεταφυσικό θέατρο, Kim Steele via Getty Images