verikoka

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.
Ανιχνεύτηκε υδροκυανικό οξύ με υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου.
Δείγμα του προϊόντος κρίθηκε μη κανονικό και μη ασφαλές.